Választások 2014

2015. 08. 03.

HATÁROZAT

Szegvár Nagyközség Helyi Választási Bizottsága Lakatos Antal roma nemzetiségi képviselő lemondása folytán megüresedett mandátum kiadása tárgyában a következő döntést hozta:

H a t á r o z a t

Szegvár Nagyközség Helyi Választási Bizottsága (továbbiakban: Választási Bizottság) megállapítja, hogy Lakatos Antal roma nemzetiségi önkormányzati képviselő a nemzetiségi képviselők 2014. október 12-én megtartott választásán mandátumhoz jutott. Lakatos Antal 2015. július 24-én megtartott nemzetiségi önkormányzati képviselő-testületi ülésen 2015. július 24-i hatállyal képviselői mandátumáról lemondott, ezért képviselői megbízatása megszűnt, mandátuma megüresedett.

A határozat teljes tartalmában megtekinthető.


2015. 08. 03.

HATÁROZAT

Szegvár Nagyközség Helyi Választási Bizottsága Berta Sándor roma nemzetiségi képviselő lemondása folytán megüresedett mandátum kiadása tárgyában a következő döntést hozta:

H a t á r o z a t

Szegvár Nagyközség Helyi Választási Bizottsága (továbbiakban: Választási Bizottság) megállapítja, hogy Berta Sándor roma nemzetiségi önkormányzati képviselő a nemzetiségi képviselők 2014. október 12-én megtartott választásán mandátumhoz jutott. Berta Sándor 2015. július 24-én megtartott nemzetiségi önkormányzati képviselő-testületi ülésen 2015. július 24-i hatállyal képviselői mandátumáról lemondott, ezért képviselői megbízatása megszűnt.

A határozat teljes tartalmában megtekinthető.


2015. 07. 30.

HATÁROZAT

Helyi Választási Bizottság Elnökétől, 6635. Szegvár, Szabadság tér 2.

Tisztelt HVB Tag!

Szegvár Nagyközség Helyi Választási Bizottságát a Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termébe 2015. augusztus 3-án 15.00 órára összehívom.

Napirendi pont:

Lemondás miatt megüresedett nemzetiségi önkormányzati képviselői mandátumok kiadása

A meghívó teljes tartalma megtekinthető itt!


2014. 10. 14.

HATÁROZAT

Szegvár Nagyközség Helyi Választási Bizottsága Szabó Tibor szegvári lakos 2014. október 12-én benyújtott kifogása tárgyában meghozta a következő

H a t á r o z a t o t

Szegvár Nagyközségi Helyi Választási Bizottsága (továbbiakban: Választási Bizottság) Szabó Tibor szegvári lakos kifogásának helyt ad.

A határozat teljes tartalmában megtekinthető.


2014. 10. 13.

HATÁROZAT

Szegvár Nagyközség Helyi Választási Bizottsága a helyi önkormányzati képviselők 2014. év október 12. napjára kitűzött általános választásán a Csongrád Megyei Szegvár Nagyközségben a polgármester választásáról készült szavazóköri jegyzőkönyvek alapján a polgármester választás eredményének megállapítása tárgyában meghozta a következő

H a t á r o z a t o t

Szegvár Nagyközségi Helyi Választási Bizottsága a települési önkormányzati képviselők 2014. évi október 12. napjára kitűzött általános választáson a Csongrád Megyei Szegvár Nagyközségben a polgármester választás eredményét jelen határozat mellékletét képező és két eredeti példányban elkészített “Jegyzőkönyv a polgármester-választás eredményéről” című jegyzőkönyv szerint állapítja meg.

A határozat teljes tartalmában megtekinthető.


2014. 10. 13.

HATÁROZAT

Szegvár Nagyközség Helyi Választási Bizottsága a helyi önkormányzati képviselők 2014. év október 12. napjára kitűzött általános választásán a Csongrád Megyei Szegvár Nagyközségben a települési önkormányzati képviselők választásáról készült szavazóköri jegyzőkönyvek alapján a települési önkormányzati képviselők választása eredményének megállapítása tárgyában meghozta a következő

H a t á r o z a t o t

Szegvár Nagyközségi Helyi Választási Bizottsága a települési önkormányzati képviselők 2014. évi október 12. napjára kitűzött általános választáson a Csongrád Megyei Szegvár Nagyközségben a települési önkormányzati képviselők választásának eredményét jelen határozat mellékletét képező és két eredeti példányban elkészített “Jegyzőkönyv a települési önkormányzati képviselők választásának eredményéről” című jegyzőkönyv szerint állapítja meg.

A határozat teljes tartalmában megtekinthető.


2014. 10. 13.

HATÁROZAT

Szegvár Nagyközség Helyi Választási Bizottsága a roma nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. év október 12. napjára kitűzött általános választásán a Csongrád Megyei Szegvár Nagyközségben a roma települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásáról készült szavazóköri jegyzőkönyv alapján a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választása eredményének megállapítása tárgyában meghozta a következő

H a t á r o z a t o t

Szegvár Nagyközségi Helyi Választási Bizottsága a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi október 12. napjára kitűzött általános választáson a Csongrád Megyei Szegvár Nagyközségben a roma települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának eredményét a roma nemzetiség tekintetében, jelen határozat mellékletét képező és két eredeti példányban elkészített “Jegyzőkönyv a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának eredményéről” című jegyzőkönyv szerint állapítja meg.

A határozat teljes tartalmában megtekinthető.


2014.10.08.

HATÁROZAT

Bucsányi László által 2014. október 7-én benyújtott kifogása tárgyában Szegvár Nagyközség Helyi Választási Bizottsága meghozta a következő

H a t á r o z a t o t

Szegvár Nagyközségi Helyi Választási Bizottsága Bucsányi László lakos kifogását elutasítja.

A határozat teljes tartalmában megtekinthető.


2014. 10. 06.

HATÁROZAT

Dr. Mészáros Imre Zoltán, szegvári lakos által 2014. október 3-án benyújtott kifogása tárgyában Szegvár Nagyközség Helyi Választási Bizottsága meghozta a következő

H a t á r o z a t o t

Szegvár Nagyközségi Helyi Választási Bizottsága Dr. Mészáros Imre Zoltán, szegvári lakos kifogását érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A határozat teljes tartalmában megtekinthető.


2014. 09. 26.

MEGHÍVÓ

Választási Bemutatkozó Est

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy 2014. október 1. napján (Szerdán), 18:00 órakor Szegváron a Művelődési Házban bemutatkozó estet szervezünk az október 12-i választáson induló polgármester- és képviselő jelöltek számára.
A bemutatkozó estre minden szegvári lakost szeretettel várunk!


2014. 09. 15.

HATÁROZAT

Szegvár Nagyközség Helyi Választási Bizottsága a 2014. október 12. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán a polgármesteri szavazólap adattartalmának jóváhagyása tárgyában meghozta a következő

H a t á r o z a t o t

Szegvár Nagyközségi Helyi Választási Bizottsága Szegvár Nagyközség polgármesteri szavazólapjának adattartalmát ellenőrzés után – a melléklet szerint – jóváhagyta.

A határozat teljes tartalmában megtekinthető.


2014. 09. 15.

HATÁROZAT

Szegvár Nagyközség Helyi Választási Bizottsága a 2014. október 12. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán a helyi önkormányzati képviselők választása szavazólap adattartalmának jóváhagyása tárgyában meghozta a következő

H a t á r o z a t o t

Szegvár Nagyközségi Helyi Választási Bizottsága Szegvár Nagyközség helyi önkormányzati képviselők választása szavazólapjának adattartalmát ellenőrzés után – a melléklet szerint – jóváhagyta.

A határozat teljes tartalmában megtekinthető.


2014. 09. 15.

HATÁROZAT

Szegvár Nagyközség Helyi Választási Bizottsága a 2014. október 12. napjára kitűzött nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a roma nemzetiségi önkormányzati képviselők választása szavazólap adattartalmának jóváhagyása tárgyában meghozta a következő

H a t á r o z a t o t

Szegvár Nagyközségi Helyi Választási Bizottsága Szegvár Nagyközség települési roma nemzetiségi önkormányzati képviselők választása szavazólapjának adattartalmát ellenőrzés után – a melléklet szerint – jóváhagyta.

A határozat teljes tartalmában megtekinthető.


2014. 09. 08.

HATÁROZAT

Szegvár Nagyközség Helyi Választási Bizottsága a 2014. október 12. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán a polgármester jelöltek szavazólapon történő sorrendjének megállapítása tárgyában meghozta a következő

H a t á r o z a t o t

Szegvár Nagyközségi Helyi Választási Bizottság a polgármester jelöltek szavazólapon szereplő sorrendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

01. Gémes László (FIDESZ-KDNP jelölt)
02. Szabó Tibor (független jelölt)

A határozat teljes tartalmában megtekinthető.


2014. 09. 08.

HATÁROZAT

Szegvár Nagyközség Helyi Választási Bizottsága a 2014. október 12. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán az önkormányzati képviselő-jelöltek szavazólapon történő sorrendjének megállapítása tárgyában meghozta a következő

H a t á r o z a t o t

Szegvár Nagyközségi Helyi Választási Bizottság az önkormányzati képviselő jelöltek szavazólapon szereplő sorrendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

01. Tóth Péter Pál (független jelölt)
02. Tasi Katalin (független jelölt)
03. Czibulya Ferenc (független jelölt)
04. Puskásné Halál Ágnes (független jelölt)
05. Bölcskei-Molnár Zoltán (független jelölt)
06. Dr. Vigh-Molnár Henriett (független jelölt)
07. Szabó Tibor (független jelölt)
08. Piti János (független jelölt)
09. Döbrőssyné Dr. Seres Ilona (független jelölt)
10. Csatordai Endre (független jelölt)
11. Lukács Istvánné (független jelölt)
12. Határné Bottyán Erika (független jelölt)
13. Szarvas Ferenc Mihály (független jelölt)
14. Sinka Zsolt (FIDESZ-KDNP jelölt)
15. Keller Tamás (független jelölt)

A határozat teljes tartalmában megtekinthető.


2014. 09. 08.

HATÁROZAT

Szegvár Nagyközség Helyi Választási Bizottsága a 2014. október 12. napjára kitűzött roma nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a jelöltek szavazólapon történő sorrendjének megállapítása tárgyában meghozta a következő

H a t á r o z a t o t

Szegvár Nagyközségi Helyi Választási Bizottság a roma nemzetiségi önkormányzati képviselő jelöltek szavazólapon szereplő sorrendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

01. Lakatos Antal („Lungo Drom” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szöv.)
02. Csikós Jánosné (Roma Polgárjogi Mozgalom B-A-Z megyei Szervezete)
03. Berta Sándor („Lungo Drom” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szöv.)
04. Csikós János (Roma Polgárjogi Mozgalom B-A-Z megyei Szervezete)
05. Antainé Kondor Katalin (Roma Polgárjogi Mozgalom B-A-Z megyei Szervezete)
06. Varga Ferenc („Lungo Drom” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szöv.)
07. Mihály Mária („Lungo Drom” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szöv.)

A határozat teljes tartalmában megtekinthető.


2014. 07. 03.

HATÁROZAT

Helyi Választási Iroda Vezetőjeként a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 77. §-ában foglaltak értelmében az alábbiakat állapítom meg:  Szegvár Nagyközségben a nemzetiségi önkormányzati választáson szavazó választópolgárok szavazataikat a Művelődési Házban (Szegvár, Régiposta u. 1.) kialakított „nemzetiségi szavazóhelyiségben” adhatják le.

A határozat teljes tartalmában megtekinthető.


2014. 06. 20.

HATÁROZAT

A Helyi Választási Iroda Vezetőjeként a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 79. § (1) bekezdése alapján megállapított feladat- és hatáskörömben eljárva Szegvár nagyközség szavazóköreinek számát, sorszámát ás területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét a határozat 1. számú melléklete alapján állapítom meg.

A településszintű lakóhellyel rendelkezők és átjelentkezők szavazókörének a 002. szavazókört jelölöm ki. A szavazókör akadálymentesített.

A határozat teljes tartalmában megtekinthető.


2014. 03. 20.

HATÁROZAT

Helyi Választási Iroda Vezetőjeként  a Magyar Szocialista Párt, Együtt – a Korszakváltók Pártja, Demokratikus Koalíció, Párbeszéd Magyarországért Párt, Magyar Liberális Párt jelölő szervezetek a Csongrád megyei 03. választókerület Derekegyház Községi 002. számú Szavazatszámláló Bizottságába Földi András Derekegyház, Bem u. 29. szám alatti lakos  megbízott tagkénti megbízását visszautasítom, mert az nem felel meg a törvényben foglalt feltételeknek az alábbiak szerint:  a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban Ve.) 18. § (1) bekezdés c) pontja alapján a választási bizottságnak nem lehet tagja képviselő.

Elrendelem jelen határozat Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal épületében található hirdetőtábláján és Szegvár Nagyközség honlapján való közzétételét.

A határozat teljes tartalmában megtekinthető.


2014. 03. 06.

KÖZLEMÉNY

Az Országgyűlési Képviselők 2014. Évi Választására 2014. április 6-án kerül sor. A szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart.

A szavazás helye Szegvár Nagyközségben:

01. Szavazókör: Külső Iskola, Régitemető utca 1.

02. Szavazókör: Művelődési Ház, Régiposta utca 1.

03. Szavazókör: Gondozási Központ, Hunyadi utca 27.

04. Szavazókör: Újfalusi Iskola: 3. tanterem, Iskola utca 25.

05. Szavazókör: Újfalusi Iskola: 1. tanterem, Iskola utca 25.

06. Szavazókör: Újfalusi Iskola: 2. tanterem, Iskola utca 25.

07. Szavazókör: Puskin TSZ. Hunyadi Üzemegység V. Külterület 53.

A szavazás módja:

A választópolgár a lakcíme szerinti szavazókörben szavazhat a szavazóhelyiségben vagy mozgóurnával Szavazni egy egyéni választókerületi jelöltre és egy országos listára lehet.

A nemzetiségiként regisztrált választópolgár pártlista helyett nemzetiségi listára szavazhat. Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő jelöltre, listára lehet.

Érvénesen szavazni a jelölt neve melletti, illetve a lista feletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal lehet.

Részletes tájékoztatásért forduljon az önkormányzati hivatalban működő Választási Irodához.

A határozat teljes tartalmában megtekinthető.


2014. 03. 06.

HIRDETMÉNY

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. március 5-én megtartott ülésén az alábbi személyeket választotta meg Szegvár Nagyközség Szavazatszámláló Bizottságai tagjának, illetve póttagjának:

A határozat teljes tartalmában megtekinthető.


2014. 02. 10.

Szegvár nagyközség képviselő-testületében megszerezhető mandátumszám megállapítása

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 306. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Szegvár Nagyközségben a települési önkormányzat képviselő-testülete számát a következők szerint állapítom meg:

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete tagjainak száma: 6 fő.

E határozat ellen Szegvár Nagyközség Helyi Választási Bizottságához (6635. Szegvár, Szabadság tér 2.) címzett, de a Helyi Választási Iroda Vezetőjéhez benyújtott – illetékmentes – kifogással lehet élni. A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. február 13-án 16.00 óráig megérkezzen. A kifogásra megállapított határidő jogvesztő.

A határozat teljes tartalmában megtekinthető.


2014. 01. 20.

Határozat a Választási Körök Módosításáról

A Helyi Választási Iroda Vezetőjeként a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 79. § (1) bekezdése alapján megállapított feladat- és hatáskörömben eljárva Szegvár nagyközség szavazóköreinek számát, sorszámát ás területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét megállapító 01-1395-3/2013. számú határozatot és annak mellékletét képező 002. és 003. szavazóköri körzetleíró listát az alábbiak szerint módosítom:

002. szavazókör új címe: Művelődési Ház 6635 Szegvár, Régiposta utca 1.

003. szavazókör új címe: Gondozási Központ 6635 Szegvár, Hunyadi János utca 27.
A határozat egyéb rendelkezései és további mellékletei változatlan formában érvényben maradnak.

Gyömbér Ferencné

A határozat teljes tartalmában megtekinthető.