Választási Tájékoztató

1 140

Dr. Áder János Köztársasági Elnök 2019. május 26. napjára tűzte ki az Európai Parlament tagjainak magyarországi választását.

Azoknak a választópolgároknak, akik március 20-án a szavazóköri névjegyzékben szerepelnek, a Nemzeti Választási Iroda április 5-ig megküldte az értesítőt. Aki március 20-át követően kerül felvételre a település valamely szavazókörének névjegyzékébe – értesítő megküldésével – a Helyi Választási Iroda tájékoztatja a névjegyzékbe vételéről.

A választópolgároknak lehetőségük van átjelentkezésre, mozgóurna igénylésre, és kérhetik a külföldi névjegyzékbe vételüket.

Kérelmüket benyújthatják személyesen, levélben vagy a választás hivatalos honlapján (www.valasztas.hu). Személyesen akár a lakóhelye, akár a bejelentett tartózkodási helye szerinti Helyi Választási Irodához, levélben csak a lakóhely szerint illetékes Helyi Választási Irodához.

Átjelentkezés

Átjelentkezéssel az a választópolgár szavazhat, aki a szavazás napján Magyarország területén, de a magyarországi lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő helyen tartózkodik. Így egy másik településen tartózkodó választópolgárnak nem kell hazautaznia a választójoga gyakorlása érdekében. A választópolgár 2019. május 22-én 16.00 óráig nyújthat be átjelentkezési kérelmet. A kérelem alapján a Helyi Választási Iroda a választópolgárt felveszi azon település kijelölt szavazókörének névjegyzékébe, ahol a választópolgár szavazni kíván. Ezzel egyidejűleg törlésre kerül a lakcíme szerinti szavazókör névjegyzékéből.

A választópolgár

  • levélben vagy ügyfélkapus azonosítás nélkül interneten május 22-én 16.00 óráig,
  • személyesen vagy ügyfélkapus azonosítással interneten május 24-én 16.00 óráig

kérheti visszavételét a lakcíme szerinti szavazóköri névjegyzékbe.

Mozgóurna igénylése

Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, hogy ott adja le a szavazatát, mozgóurnát kérhet. Egyéb indok (például munkavégzési kötelezettség teljesítése) alapján nincs lehetőség mozgóurna igénylésre.

Mozgóurnát a választópolgár

  • kérheti a lakcímére, vagy a lakcíme szerinti szavazókörben lévő bármely címre,
  • ha előzőleg átjelentkezett lakcímétől eltérő címre, akkor kérheti a település területén található bármely címre.

Mozgóurna iránti kérelmet a Helyi Választási Irodához

  • levélben, vagy ügyfélkapus azonosítás nélkül interneten legkésőbb május 22-én 16.00 óráig,
  • személyesen vagy ügyfélkapus azonosítással interneten május 24-én 16.00 óráig,
  • május 24-én 16.00 órát követően ügyfélkapus azonosítással internetet május 26-án 12.00 óráig

kell benyújtani.

Mozgóurna iránti kérelmet a választás napján, vagyis 2019. május 26-án legkésőbb 12.00 óráig lehetőség van a Szavazatszámláló Bizottsághoz benyújtani.

Mozgóurnát igénylő választópolgárt a szavazás napján a Szavazatszámláló Bizottság két tagja felkeresi a lakóhelyén, vagy a kérelemben megjelölt címen, annak érdekében, hogy szavazatát a mozgóurnába helyezze. Aki mozgóurnát kért, az a szavazókörben személyesen nem szavazhat!

Külképviseleti névjegyzék

Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de a szavazás napján külföldön tartózkodik, Magyarország nagykövetségén vagy főkonzulátusán szavazhat. A szavazás feltétele, hogy kérelme alapján a választópolgárt a Helyi Választási Iroda felvegye a külképviseleti névjegyzékbe.  A Helyi Választási Iroda – 2019. május 17-én 16.00 óráig benyújtott kérelme alapján – a választópolgárt felveszi azon külképviselet névjegyzékébe, ahol a választópolgár szavazni kíván, egyidejűleg feltünteti a lakcíme szerinti szavazókör névjegyzékén, hogy a választópolgár a külképviseleti névjegyzékben szerepel.

Kérünk minden választópolgárt, hogy a fenti határidők figyelembe vételével mindenki gondoskodjon időben a választással kapcsolatos kérelme benyújtásáról, a választás zavartalan lebonyolítása és a Helyi Választási Iroda munkájának elősegítése érdekében ne hagyja azt az utolsó pillanatra!

Együttműködésüket köszönjük!

 

Berkeczné Csák Andrea

Helyi Választási Iroda

vezető-helyettese