Új ügyvezető a Falufejlesztő Nonprofit Kft. élén

1 528

Tisztelt Lakosok!

A Szegvári Falufejlesztő, Üzemeltető és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője, Gyömbér Ferenc az ügyvezetői megbízatásáról 2020. május 31. napi hatállyal lemondott, amelyre tekintettel új személyt kellett kinevezni az ügyvezetői tisztség betöltésére.

A pandémiás veszélyhelyzet alatt a Képviselő-testület hatáskörében eljárva a 16/2020. (V.29.) számú polgármesteri határozattal Szarvas Ferenc Mihály lett kinevezve a Falufejlesztő Kft. ügyvezetőjének.

Szarvas Ferenc Mihály az ügyvezetői tisztségről 2020. június 30. napi hatállyal a próbaidő tartama alatt indokolás nélkül lemondott.

A Szegvári Képviselő-testület tagjai a 2020. július 28-i rendkívüli tesületi ülésen egybehangzó döntést hoztak arról, hogy 2020. augusztusától Bandula Ferencet bízzák meg a Szegvári Falufejlesztő, Üzemeltető és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői pozíciójával, aki azonnal lemondott külsős képviselő-testületi megbizatásáról, hogy jövőbeni feladatai összeférhetelenség nélkül láthassa el.