Tulajdonosi gyűlés (06-802850-102)

816

Alulírott Bába Miklós a 06-802850-102 kódszámú vadászterület – mely terület térképi megjelölése jelen hirdetmény melléklete – Tulajdonosi Közösségének képviselőjeként az 1996. évi LV. törvény (Vtv), továbbá a 79/2004.(V.4.) FVM rendelet valamint a Működési Szabályzat alapján

Tulajdonosi gyűlést hívok össze
2018. május 5-én 10.00 órai kezdettel.

Helyszíne: 6635 Szegvár, Dózsa György u. 6. sz. alatti Vadászház nagyterme
Gyűlésen résztvevők regisztrációja: a Gyűlés napján és helyszínén 09.00 órától

Napirendek:
1.) A Tulajdonosi gyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyv vezetőjének és a hitelesítőknek a megválasztása.
2.) A gyűlésen megjelent földtulajdonosok és meghatalmazottak szavazati arányának és a Tulajdonosi gyűlés szabályszerű összehívásának megállapítása.
3.) A Tulajdonosi Közösség képviselőjének éves szöveges és pénzügyi beszámolója a 2017.03.01- 2018.02.28. közötti időszakról.
4.) A földtulajdonosok által nem igényelt haszonbérleti díj maradványösszeg felhasználásának
megvitatása.
5.) Egyebek

Bába Miklós
Tulajdonosi Közösség képviselője

[dg columns=”1″ fancy=”false” ids=”2021″]