TOP_PLUSZ-3.1.3-23


Projekt neve: Helyi humán fejlesztések Szegváron
Projekt száma: TOP_Plusz-3.1.3-23
Projekt összköltsége: 59 990 232 Ft

A támogatási kérelem megalapozásaként kérnénk a tisztelt lakosságot a lenti kérdőív kitöltésére:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefswEBH9MScmf_qTaLaY330F_0Y1qUUJF1QGx6WZGUYGwmOw/viewform?usp=sf_link

A támogatás formája:

Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:

A projekt fizikai befejezésének határideje: 2029. június 30.

A záró kifizetési kérelem benyújtásának határideje a projekt fizikai befejezését követő legfeljebb 60 nap, de legkésőbb 2029. június 30.

A projekt műszaki-szakmai tartalma:

A felhívás alábbi pontjait tervezzük megvalósítani:

2.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek:

a3) Időseknek nyújtott szociális alapszolgáltatások (házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, nappali intézmények) esetén:

1) Demenciával élők és hozzátartozóik támogatását biztosító szolgáltatások szervezése (pl.: Alzheimer Café).

2) A kognitív zavarok kialakulását elősegítő, hajlamosító tényezők kiküszöbölésére/feltárására irányuló közösségi programok, és a demencia progresszióját lassító közösségi programok szervezése kulturális intézmények bevonásával.

3) A településen élők számára érzékenyítő programok szervezése.

a4) Gyermekjóléti alapellátás (család- és gyermekjóléti szolgálat, család és gyermekjóléti központ) esetén:

2) Gyermekek (szünidei) szabadidős programjainak szervezése kulturális intézmények, szervezetek bevonásával.

d) Egészségfejlesztés és egészségügyi prevenciós programok szervezése, a programokra való eljutás segítése:

d1) Tematizált egészségfejlesztő és egészségtudatosságot erősítő képzési programok megvalósítása:

1) Jogszabályban7 rögzített, térítésmentes, életkor szerinti szűrővizsgálatokon való részvételre ösztönzés, egyéni állapotfelmérés és kockázatbecslés, illetve az ehhez kapcsolódó egyéni tanácsadás, továbbá a szűrővizsgálatok helyben történő biztosítása.

d2) Egészségügyi, helyben elérhető szolgáltatások megvalósítása:

1) Életmódváltó és közösségi egészségnevelési programok megvalósítása.

3) Szülésre / családdá válásra felkészítő tanácsadás.

4) Az anyák egészségtudatos magatartását, mentális egészségfejlesztését támogató közösségi tevékenységek és kommunikációs kampányok megvalósítása (pl.: a csecsemő anyatejes táplálásának/szoptatásának népszerűsítése; a kisgyermek otthoni táplálásában az egészséges táplálkozás (kevesebb só, cukor fogyasztása, vízivás fontosságának hangsúlyozása) népszerűsítését célzó előadások szervezése).

2.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

a1) Bűnmegelőzést és közbiztonság javítását segítő programok megvalósítása:

10) az áldozattá válás elkerülését, valamint a bűnözés okozta káros hatások csökkentését és a bűncselekményeket elszenvedő személyek társadalmi, erkölcsi sérelmeinek enyhítését célzó programok;

a2) Kerékpáros közlekedést népszerűsítő és/vagy közlekedésbiztonsági célú szemléletformáló tevékenységek megvalósítása hátrányos helyzetű csoportok, elsősorban gyermekek számára:

4) Bike Safe program népszerűsítése, kerékpáros szervízoszlopok telepítése;

A projekt keretében eszközbeszerzést is tervezünk megvalósítani:

Kerékpáros szervízoszlopok telepítése 2 dbdb2
Sörpad szett 30 dbdb30
Party sátor 5×10 m 3 dbdb3
Összecsukható kerti pavilon 3×3 m 8 dbdb8
Tatami 9×9 mdb1
Konvekciós sütő párásítóvaldb2