Támogatási döntés: Hulladékfelszámolási pályázat

965

Tisztelt Lakosok!

A „TISZTÍTSUK MEG AZ ORSZÁGOT II.”
HULLADÉKFELSZÁMOLÁSI PÁLYÁZAT keretében
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 2024.03.27. napján támogatási kérelmet nyújtott be

a Szegvár belterület 1570 helyrajzi számú ingatlan (rakodó) területén illegálisan lerakott zöld hulladék ártalmatlanításásra és vagyonvédelmi rendszer kiépítésére.

A pályázat célja, hogy elősegítse az érintett területeken fellelhető, jogellenesen elhelyezett vagy elhagyott hulladékok felszámolását, továbbá támogassa olyan ingatlanvédelmi rendszerek kiépítését, amelyek alkalmasak az ismételt illegális hulladéklerakás vagy elhagyás keletkezésének megelőzésére.

Örömmel tudatjuk, hogy pályázatunk támogatásban részült,

melynek összege 13.500.000 Forint vissza nem térítendő támogatás!

A támogatási összegből még az idei évben meg fog valósulni a rakodó területén a kamera rendszer kiépítése és az illegálisan lerakott zöld hulladék ártalmatlanítása.