Tájékoztató az önkormányzat 2022. évi gazdálkodásáról

839

A 2022. évet 1 milliárd 720 millió forint bevételi főösszeggel, 1 milliárd 163 millió forint kiadási főösszeggel és 557 millió forint maradvánnyal zárta az Önkormányzat. A maradványból 438 millió forint a Mindszent-Szegvár kerékpárút építésére elnyert pályázati összeg, 36 millió forint az Egészségház felújításra kapott támogatási előleg, a többi pályázati elszámolásból, az adóbevételekből és a 2023. évi megelőlegezett nettó finanszírozásból tevődik össze.

Az intézményeknél az alkalmazotti létszámban jelentős változás nem történt.

Állami támogatás mértéke és annak felosztása intézményenként:

Az Önkormányzat kapja nettó finanszírozás keretében havonta az állami támogatásokat, majd osztja szét a feladatok szerint az intézményei és a Falufejlesztő kft részére.

2022. évben 410,5 millió forint állami támogatást kaptunk, ebből:

– a Polgármesteri Hivatal működésére közel 66,6 millió forintot, ehhez az Önkormányzatnak még 5,9 millió forintot kellett hozzátennie.

– a Kurca-parti Óvoda és a gyermekétkeztetés működtetésére 154,4 millió forintot, amelyet 19,3 millió forinttal még ki kellett egészítenie az Önkormányzatnak.

– a Szegvári Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézménynél az állami támogatás mértéke 51 millió forint volt, a NEAP finanszírozás 30,8 millió forint. A működésükhöz azonban még 15,2 millió forint támogatást nyújtott az Önkormányzat.

– a Szegvári Egyesített Közművelődési és Muzeális Intézmény közel 16 millió forintos állami támogatását pedig 10,8 millió forinttal kellett kiegészíteni.

– a Falufejlesztő Kft. részére továbbutalt az Önkormányzat 26,5 millió forint állami támogatást a közutak, temetők, zöldterületek és külterületek karbantartására. Továbbá a működésre még 19,3 millió forint támogatást kapott a Kft. az Önkormányzattól.

A civil szervezetek és sportegyesületek összesen 8 millió forint összegű támogatásban részesültek. Önkormányzati rendezvényeinket megtartottuk.

Pályázatokból megvalósult beruházások 2022. évben:

Útfelújítások, járdaépítések, közfoglalkoztatási program keretében kátyúzás, elkezdődött az Egészségház felújítása.

Az Önkormányzat vagyona jelentős mértékben nem nőtt 2022. évben.

Az Önkormányzat hitel állománya: 2022 év novemberében a Jakó útra felvett hitelt végtörlesztettük. A Ford (PXW-333) lízingdíja 2022. év júniusában járt le.

Összességében az Önkormányzat gazdálkodása egyensúlyban volt az év folyamán. Semmilyen hitel felvételére nem került sor a gépjárműadó teljes valamint a helyi iparűzési adó felének a központi költségvetés részére történő elvonása ellenére sem. Ellenkezőleg: idő előtt előtörlesztésre került a Jakó útra korábban felvett kölcsön, amellyel a jelentősen megnövekedett hitelkamat miatt nagyobb kamatkiadást takarított meg az Önkormányzat.