Tájékoztató a szociális célú tüzelőanyag támogatás igényléséről

552

Tisztelt Lakosok!


Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  a 7/2020. (X.30.) KT. önkormányzati rendeletében rendelkezett a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól.

Ennek értelmében lakásonként egy darab igénybejelentés nyújtható be a szociális célú tüzelőanyag (barnakőszén) támogatásra. Nem jogosult a fenti támogatásra az a kérelmező, akinek a lakása tűzifával vagy barnakőszénnel nem fűthető, továbbá aki olyan ingatlan címére igényel támogatást, amelyben életvitelszerűen nem laknak.

A kérelmek elbírálása során előnyt élveznek:  aktív korúak ellátásában, időskorúak járadékában, vagy települési támogatásban (lakhatási támogatás) részesülők, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családok. Egyedül élő 65 év feletti időskorúak, akiknek havi jövedelme a 85.500,- Ft-ot nem haladja meg, továbbá az előzőekbe nem besorolható, de nyilvántartott adatok alapján bizonyíthatóan rossz szociális körülmények között élő személyek.

A KÉRELEM letölthető , valamint a Szegvári Polgármesteri Hivatal portáján beszerezhető.

A kérelem a Szegvári Polgármesteri Hivatal (6635 Szegvár, Szabadság tér 2.)

15. helyiségében

ügyfélfogadási időben nyújtható be

2020. november 18. napjáig.