Tájékoztatás telekadó bevezetéséről

563

Magyarország Kormánya a koronavírus világjárvány miatti veszélyhelyzetre hivatkozással 2020. évben elvonta az önkormányzatoktól a gépjárműadót, mint addigi helyi adó bevételt, amely Szegvár Nagyközségi Önkormányzat esetében nagyságrendileg évi 10 millió Ft-os bevétel kiesést eredményezett. A pandémiás veszélyhelyzet megszűnt ugyan, de a Kormány az elvont adóbevételt nem adta vissza az önkormányzatok részére.

Tekintettel arra, hogy a bevétel elvonása mellett az önkormányzat kötelező feladatai megmaradtak, így a környező településekhez hasonlóan Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. év novemberében kényszerűségből döntött új helyi adó, a telekadó bevezetéséről Szegváron. A Kormány időközben megtiltotta az önkormányzatoknak új helyi adó bevezetését is a 2022. évre, ezért a telekadó bevezetése végül csak 2023. január 1-jén lépett hatályba.

Mire vonatkozik?

A helyi rendelet szerint a Szegvár közigazgatási területén lévő iparterületek belterületen 120,- Ft/m2, külterületen pedig 80,- Ft/m2 adómértékkel adóköteles tárgyakká változtak ez év január 1-től, amelyekről az érintett telkek tulajdonosainak az adókötelezettség keletkezését, változását követő 15 napon belül bevallást kell készíteniük a helyi adóhatóság részére.

Tehát kizárólag azok a telkek adókötelesek, amelyek a tulajdoni lapon „iparterület” megnevezéssel vannak nyilvántartva, minden más telek egyelőre adómentes a Képviselő-testület döntése következtében.

Miért az iparterület adóköteles?

A Képviselő-testület döntésével nem akarta a szegvári lakosok terheit növelni a rekord méretű infláció, az élelmiszer árak drasztikus emelkedése és a rezsicsökkentés részleges megszüntetése mellett. Van olyan szomszédos település, ahol már a 2016. év óta kevés kivételtől eltekintve minden telek után telekadót kell fizetni. Ezzel szemben Szegváron a Képviselő-testület úgy gondolta, hogy iparterületek esetén a telkek tulajdonosai megfelelő teherviselő képességgel rendelkeznek, hiszen jó eséllyel az iparterületen folyó tevékenységből jövedelmük származik.

Miért a jegyző jár el adóhatósági hatáskörben?

A helyi adók megállapítása ugyan a Képviselő-testület hatásköre, de a törvény szerint az Önkormányzat nevében a helyi adóhatósági feladatokat a jegyző látja el. A helyi adók bevallásával, kivetésével, behajtásával kapcsolatban minden településen az önkormányzat jegyzője jogosult eljárni 1990 óta.

dr. Szecskó Tamás, jegyző