Tájékoztatás szociális célú tüzelőanyag (szén) igényléséről

1 890

 

Tisztelt Lakosság!

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelete szabályozza a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályait.

Az Önkormányzat a kérelmet előterjesztő személyek részére szociális célú tüzelőanyag vásárlásához tüzelőanyag támogatást biztosíthat, melyet az idei évben a pályázat értelmében kizárólag szén formájában tudja biztosítani.

A kérelmek elbírálása során előnyt élveznek: – az aktív korúak ellátásában, – települési támogatásban (különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadásokhoz kapcsolatos támogatásban) részesülők, – gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, illetve hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családok. Továbbá az egyedül élő, 65 év  feletti időskorúak, akiknek jövedelme az öregségi nyugdíj 3-szorosát, a 85.500,- Ft-ot nem haladja meg. Támogatásban részesülhetnek még a bizonyíthatóan rossz szociális körülmények között élő (munkanélküli ellátásban részesülő, ellátatlan munkanélküli, tartós beteg, vagy gyermekét egyedül nevelő) személyek is.

A kérelmekről a Képviselő-testület Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottsága dönt.

A kérelmek a Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal 15. számú helyiségében 2019. november 10. napjáig nyújthatók be.

Kérelem nyomtatvány beszerezhető a hivatal portáján, a hivatal 15. és 13. számú helyiségeiben, illetve az alábbi linken tölthető le:

Szociális tüzelőanyag (szén) kérelem 2019