Tájékoztatás kútfennmaradási engedély

939

Tájékoztató

a 2018. január 1. napját megelőzően engedély nélkül létesített vízkivételt biztosító vízilétesítmények vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárásáról

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, valamint a vízgaldálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet alapján a vízjogi létesítési engedély nélkül létesített kutakra legkésőbb december 31-ig fennmaradási engedélyt kell kérni.

A 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 24.§ (1) bekezdés a) pontja szerint a kutak engedélyezése/fennmaradási engedélyeztetése a jegyzői hatáskörbe tartozik, amennyiben az alábbi feltételek együttesen fennállnak:

  1. nem érinthet a kút helye vízbázisvédelmi védőterületet
  2. a kút csak talajvizet és/vagy parti szűrésű vízkészletet használhat fel
  3. a kútból évente legfeljebb 500 m3 mennyiséget lehet kitermelni
  4. a vízilétesítmény épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van
  5. magánszemély kéri az engedélyt
  6. a vízkivétel háztartási igények és/vagy ivóvízigény kielégítése érdekében történik ( például kiskert, gyepterület locsolása, építmények, ingóságok időszakos tisztítása, a nem mezőgazdasági célból termesztett növények öntözése, a háztáji állatok itatása és ellátása, kerti medence feltöltése)
  7. a kút nem gazdasági vízkivétel céljából létesül

Minden egyéb vízilétesítmény esetében a Katasztrófavédelmi Igazgatóság dönt az engedélyről!

A vízjogi fennmaradási engedély igényléséhez kérelmet kell benyújtani.

A kérelemben található műszaki adatokat a kútfúró szakembernek kell beírnia. Amennyiben nem ismert a kútfúró, egy megfelelő tanúsítvánnyal rendelkező kútfúró szakember nyilatkozata szükséges.

Az engedélyeztetési eljárás illetékköteles, melynek összege 3000 Ft. Az illetékbélyeg a postán vásárolható.

Kérelem kérhető a portán illetve a 10. számú irodában.