Tájékoztatás a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj támogatásról

679

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete ebben az évben is csatlakozott a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj rendszerhez. A szociális rászorultság határa és a támogatás összege is megemelésre került ebben az évben. Akár havi 20.000,- Ft összegű ösztöndíjban részesülhet az a felsőoktatásban részt vevő hallgató, akinél az egy háztartásban élők esetén az egy főre eső nettó jövedelem nem haladja meg a havi 100 ezer forintot.

2021. november 5-ig 3 szegvári lakóhellyel rendelkező hallgató nyújtott be pályázatot, akiknek támogatásáról az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság a 112/2021. (XI.22.) számú határozatával hozott döntést.

Mindhárom hallgató a Szegedi Tudományegyetemen folytatja tanulmányait programtervező informatikus, védőnő valamint pénzügy és számvitel szakon alapképzésen. A bizottság valamennyi pályázatot érvényesnek találta, és az adható legmagasabb összegű – havi 20.000,- Ft összegű ösztöndíj támogatásról határozott részükre. A támogatás 10 hónapra vonatkozik, így az Önkormányzat által nyújtott támogatás összesen 600.000,- Ft értékű.

Bízom benne, hogy a képviselő-testület ezzel a támogatással hozzá tud járulni ahhoz, hogy a szociálisan rászorultabb családok gyermekei is tovább tudjanak tanulni és a diplomájuk megszerzését követően jobban tudjanak boldogulni. Amennyiben lesz rá az Önkormányzatnak forrása, akkor jövő évben szeretnénk még több szegvári hallgatónak támogatást nyújtani.

Szegvár, 2021. november 25.

                                                                                   Szabó Tibor György

                                                                                         polgármester