Szolgáló Szeretet Háza

Szervezet székhelye: 6635 Szegvár, Régiposta utca 53.

Szervezet formája: egyesület

Cél szerinti besorolás: kulturális és információs, kommunikációs tevékenység (pl. helyi tömegkommunikáció, művészeti tevékenység, kulturális örökség megőrzése, közgyűjtemény, kiadás, épített környezett védelme, népművészet, hagyományőrzés, közművelődés, kisebbségi, nemzetiségi kultúra ápolása)

Cél szerinti leírás: Zenei tevékenység folytatása, keresztyén értékrend elmélyítése, a természetvédelmi kultúra fejlesztése, természeti és épített értékek fejlesztésében részvétel. Egészséges életmód segítése, kulturális örökség védelme, a természeti erőforrások védelme, a jövő nemzedékek érdekeinek és jogainak védelme, katasztrófák elleni védekezés, a lakosság önszerveződő közösségeinek támogatása, gyermek- és ifjúságvédelem, fiatalkorúak érdekeinek és jogainak védelme, családsegítés, időskorúak gondozása, kulturális hagyományok ápolása.

A szervezet vezetőjének neve: Szűcs Zoltán

Telefonszáma: 06-30/478-4003