Szegvári Kyokushin Karate Dojo Egyesület

Szervezet székhelye: 6635 Szegvár, Damjanich utca 23.

Szervezet formája: egyesület

Cél szerinti besorolás: sporttevékenység

Cél szerinti leírás: Az egészséges életmód, nyugodt, stressz mentes életre való nevelés. A környezettel, a természettel és embertársainkkal harmonizáló aktív életmód kialakítása. A rendszeres testedzés szükségességének megismertetése, a napi élettevékenységekbe illesztése a gyermekkortól kezdődően. A távoli-keleti kultúrák, harcművészetek, önvédelmi módszerek megismertetése, gyakorlati oktatása és modern mozgás művészetekbe való átültetése, gyakorlása és oktatása. Szegvár Nagyközség és vonzáskörzetében lakó állampolgárok egészséges életmódra, a sport szeretetére, a sportolók versenysportra történő nevelése, az Egyesület tagjainak a kyokushin karate minél magasabb szintű elsajátítása. Az Egyesület támogatni kívánja Szegvár Nagyközség verseny-, diák- és tömegsportját. Az Egyesület népszerűsíteni kívánja a távol-keleti küzdősportok által megismerhető mozgáskultúrának, az egészség megőrzésében a test és lélek egységének megteremtésében való szerepét.

A szervezet vezetőjének neve: Erdei Sándor

Telefonszáma: 06-20/512-8828