Szegvár Nagyközség Önkéntes Tűzoltó Egyesülete

Szervezet székhelye: 6635 Szegvár, Szabadság tér 2.

Szervezet formája: egyesület

Cél szerinti besorolás: egyéb

Cél szerinti leírás: A jogszabályban meghatározott önkéntes tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófa elhárítás érdekében, szaktevékenység végzése; a helyi közrend és közbiztonság védelme, a bűnmegelőzésben való közreműködés; az állampolgárok személyi és vagyonbiztonságának védelme; a lakossági biztonságérzet növelése; a lakosság és katasztrófavédelmi szervek közötti bizalom és együttműködés erősítése; rendkívüli veszélyhelyzetek esetében a védekezésben való részvétel, a károk megelőzésében és elhárításában való részvétel a helyreállítás és újjáépítés feladataiban való részvétel; tűzoltó hagyományőrzés; tűzoltóverseny szervezése; gyermekek tűzvédelmi nevelése; speciális tűzoltó sportversenyeken való részvétel; szervezett keretek között tagjai tűzvédelmi szakismeretének rendszeres fejlesztése, a helyi tűzmegelőzési és tűzoltási tevékenység biztosítása; környezetvédelem; parlagfűirtás.

A szervezet vezetőjének neve: Bölcskei-Molnár Zoltán

Telefonszáma: 06-70/387-1183