Szegénységben Élők Pártja

Szervezet székhelye: 6635 Szegvár, III. külterület 25.

Szervezet formája: párt

Cél szerinti besorolás: politikai tevékenység

Cél szerinti leírás: A magyarországi szegények, a rendszerváltás veszteseinek, kárvallottainak érdekeit képviselni, érvényesíteni a parlamenti demokrácia keretei között.

A szervezet vezetőjének neve: Varga Ferenc