Sajtóközlemény – megkezdődhet a Kurca-parti Óvoda konyha felújítása és bölcsőde létesítése

1 330

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat sikeres pályázatot nyújtott be a TOP-1.4.1–CS1 pályázati felhívásra a Kurca-Parti Óvoda konyha felújítására és bölcsőde létesítésére. A projekt összköltségvetése 110 millió forint, mely 100% támogatási intenzitású vissza nem térítendő támogatás. A fejlesztés kezdési dátuma 2017. július 1. befejezés 2019. június 30. A beruházás megvalósítására 24 hónap áll rendelkezésre.

A projekt átfogó célja Szegvár település oktatás-nevelési infrastruktúrájának javítása, a szolgáltatások bővítése. A Kurca-parti Óvoda célja különböző fejlettségű gyermekek igényeinek megfelelő oktatás biztosítása már bölcsődés kortól, melyre az óvodai pedagógiai program tovább épülhet.

A projekt kivitelezése során a Szegvári Kurca-parti Óvoda bővítése, hét férőhelyet biztosító mini bölcsőde kialakítása, főzőkonyha átalakítása-bővítése, valamint az épület energetikai fejlesztése, akadálymentesítése valósul meg. Az épület felújítása során egy új vizesblokk kerül kialakításra, mely hozzájárul ahhoz, hogy az óvodások higiénikusan, korszerűbb feltételek mellett járjanak óvodába. A mini bölcsőde kialakításával elérhetővé válik a  településen a 3 év alatti gyermekek napközbeni ellátása. Ezáltal a projekt közvetve hozzájárul a szülők munkaerő piacra történő visszatéréséhez is.

A konyhai infrastruktúra fejlesztése során a konyha teljes átalakítása, bővítése és korszerű eszközökkel történő fejlesztése valósul meg, amely kapacitásbővítést is eredményez. Így egy helyszínen, a modern technológiai körülmények között, megfelelő szakemberek segítségével történő ételkészítés biztosítja Szegvár érintett lakosai részére a korszerű, egészséges, optimálisan gazdaságos táplálkozást. A kivitelezés során az épület teljes akadálymentesítése is megtörténik.

A projekt célja kulturált, a mai igényeknek megfelelő, korszerű környezet kialakítását követően, a gyermekek minél korábbi életkorban megkezdett kompetencia alapú oktatása, nevelése. A szocializáció során a fő cél a kisgyermekek kulcskompetenciáinak kialakítása, megszilárdítása. A kialakított kulcskompetenciák dinamikus sztereotípiaként történő alkalmazása lehetőséget teremt a községi gyermekeknek arra, hogy az életüket meghatározó megmérettetéseken képesek legyenek a városi gyerekekkel azonos teljesítmények nyújtására.

További információ kérhető:

Huszka Anita
Telefonszám: 63/364-800

Letöltés: Sajtóközlemény