Pénzügyi ügyintéző pályázat

936

Szegvári Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Szegvári Polgármesteri Hivatal

pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6635 Szegvár, Szabadság tér 2.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Házipénztár kezelése, átutalási megbízások teljes körű ügyintézése. Kimenő számlák kiállítása, beérkező számlák rögzítése, fizetési határidők, előlegek nyilvántartása. Leltározási, egyéb adminisztratív, pénzügyi, számviteli feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Szegvári Polgármesteri Hivatal közszolgálati szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Mérlegképes könyvelő szakképesítés,
 • pénzkezelési – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • ASP gazdálkodási szakrendszer felhasználói szintű ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes szakmai önéletrajz
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul a pályázó

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Szecskó Tamás nyújt, a 63/364-817 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Szegvári Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (6635 Szegvár, Szabadság tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Sze/786-1/2020 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.

vagy

 • Elektronikus úton dr. Szecskó Tamás részére a jegyzo@szegvar.hu E-mail címen keresztül

vagy

 • Személyesen: dr. Szecskó Tamás, Csongrád megye, 6635 Szegvár, Szabadság tér 2. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 3.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.szegvar.hu – 2020. június 16.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kinevezésben 6 hónap próbaidő kerül kikötésre. A személyesen vagy postai úton benyújtott pályázatnak a benyújtási határidő utolsó napján a munkaidő végéig meg kell érkeznie.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szegvar.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.