Pályázatok

Projekt neve: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
Projekt száma: TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00040
Projekt összköltsége: 203 798 028 Ft
A támogatás mértéke: 100%
Projekt kezdése: 2017.08.15
Projekt befejezése: 2019.07.15

Megvalósítási helyszínek:

  • Forray Máté Általános Iskola és AMI központi 6635 Szegvár, Templom u. 2.
  • Forray Máté Általános Iskola és AMI Új Iskola épülete 6635 Szegvár, Régiposta u. 1/b
  • Kurca-Parti Óvoda 6635 Szegvár, Hunyadi u. 25.

A fenti azonosítószámú projektünk kapcsán a kivitelezési munkálatok befejeződtek, a projekt sikeresen megvalósult.

 A projekt átfogó célja Szegvár település oktatás-nevelési infrastruktúrájának javítása, energiatakarékos infrastruktúrával rendelkező intézmények biztosítása. Szegvár Nagyközségi Önkormányzat fontos feladatának tekinti a szegvári diákok részére, minél korszerűbb oktatási feltételek biztosítását. Jelen pályázat nagyszerű lehetőséget biztosított arra, hogy energiahatékonysági intézkedések révén korszerű oktatási környezet kerüljön kialakításra.

A projekt kivitelezése során a Forray Máté Általános Iskola és AMI központi épületének energetikai korszerűsítése, tornacsarnok felújítása valósult meg.  Az iskola központi épületének felújítása során, homlokzat hőszigetelés, homlokzati nyílászárók cseréje, az épület akadálymentesítése, a fűtési rendszer korszerűsítésére kerül sor. A tornacsarnok esetében fűtéskorszerűsítés, hőszigetelés és nyílászárócsere valósul meg.

Az Új Iskola és a Kurca-parti Óvoda épületére napelem rendszer kiépítése történik meg a beruházás során.

Forray Máté Általános Iskola épülete
Kurca-Parti Óvoda épülete

A projekt megvalósulásával a diákok részére kulturált, a mai igényeknek megfelelő, korszerű környezet került kialakításra. A beruházás hozzájárult ahhoz, hogy a szegvári gyermekek megfelelő oktatási körülmények között tanulhassanak.


SAJTÓKÖZLEMÉNY

 Projekt neve:  Szegvár közösségi rendezvényeinek megvalósításhoz szükséges eszközök beszerzése
Kedvezményezett: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat
Projekt összköltsége:  1 417 200 Ft
A támogatás mértéke: 100%

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat sikeresen pályázott LEADER pályázati felhíváson, Szegvár közösségei rendezvényeinek megvalósításához szükséges eszközök beszerzésére. Támogatási összeg: 1 417 200 Ft.   A pályázatból hangtechnikai eszközök, aktív  hangfal, mikrofonok, keverő, hangfal állvány mikrofon állványok, csoportkábel, gerjedésgátló, mikrofonkábel, dibox, fény vezérlő, dimmer, par. lámlák , kompresszor került beszerzésre. Az eszközök segítségével, a rendezvények színvonalát sikerült erősíteni.


SAJTÓKÖZLEMÉNY

Projekt neve: Szabadság téri és Kossuth téri parkok felújítása
Kivitelező: Szegvári Falufejlesztő Üzemeletető és szolgáltató Kft
Projekt összköltsége: 26 396 241Ft
A támogatás mértéke: 100%
Projekt kezdése: 2012.10.01
Projekt befejezése: 2013.08.31

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Falumegújítás és fejlesztés pályázatából megvalósult a szegvári Szabadság téri és Kossuth téri parkok felújítása . A beruházás összköltsége: 26 396 241 Ft. A pályázatból a sétautak új térköves borítást kaptak, új padok hulladékgyűjtők és kandeláberek kerültek elhelyezésre. A régi lepusztult sövény helyett zöld pázsit lett telepítve, ami javítja a településképet és pihenésre csábítja a település központjában sétáló embereket.


Projekt neve: „Ivóvízminőség-javító program Szegváron”
Projekt száma: KEOP-1.3.0/09-11-2012-0029
Projekt összköltsége: 159.278.398 Ft
A támogatás mértéke: 90%
Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 143.350.558
Önerő: 15.927.840 Ft
Projekt kezdése: 2013.03.28.
Projekt befejezése: 2015.11.30.

Fejlesztés célja: Az európai uniós és ezzel összhangban a hazai előírásoknak megfelelően a 98/83/EK irányelv és a hatályos 201/2001. (X.25.) Kormány rendeletben meghatározott minőségi követelményeknek való megfelelés, azaz a településen szolgáltatott ivóvíz arzén és az ammónium tartalmának határérték alá történő csökkentése.
A lakosság egészséges közműves ivóvízzel történő ellátása, a vízminőség folyamatos biztosítása, az ivóvízbázis megőrzése, amely hozzájárul a lakosság egészségi állapotának fejlesztéséhez, megőrzéséhez, az életminőség javításához.
A projekt célcsoportja Szegvár Nagyközség lakossága.

A Kormányrendelet által elvárt vízminőséget a meglévő kutak vizének keverésével és biológiai ammóniummentesítő technológia alkalmazásával értük el. A fejlesztés keretében egy új kezelőépület is épült.
A projekt során hálózatrekonstrukcióra is sor került. Ennek keretében megtörtént a teljes vezetékes ivóvíz hálózat mechanikai tisztítása, mosató helyek biztosításával, valamint altalaj tűzcsapok és tolózárak cseréje is megvalósult. Ezen kívül több utcában is szükséges volt bizonyos vezetékszakaszok kicserélése. Összesen: 662,8 folyóméter vezeték csere történt.

Eredmény: Szegvár Nagyközség lakosságának egészséges, határértékeknek megfelelő minőségű ivóvízzel történő ellátása.


Projekt neve: „Ivóvízminőség-javítást célzó projekt előkészítése Szegváron”
Projekt száma: KEOP-7.1.0/11-2011-0065
Projekt összköltsége: 9.300.000 Ft
Az előkészítés pályázat keretében az alábbi tevékenységek kerültek betervezésre:

  • Tervezés
  • Közbeszerzés
  • Tanulmányok és vizsgálatok elkészítése
  • Projektmenedzsment
  • Tájékoztatási feladatok

A támogatás mértéke 85 %.
Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 7 905 000 Ft

A projekt céljai:
Az előkészítő pályázat célja az európai uniós és ezzel összhangban a hazai előírásoknak megfelelően a 98/83/EK irányelv és a hatályos 201/2001. (X.25.) Kormány rendeletben meghatározott minőségi követelményeknek való megfelelés, azaz a településen szolgáltatott ivóvíz arzén és az ammónium tartalmának határérték alá történő csökkentése.
A lakosság egészséges közműves ivóvízzel történő ellátása, a vízminőség folyamatos biztosítása, az ivóvízbázis megőrzése, amely hozzájárul a lakosság egészségi állapotának fejlesztéséhez, megőrzéséhez, az életminőség javításához.

Az előkészítő pályázat keretében kidolgozásra került a fejlesztés megvalósítására vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány és költséghaszon-elemzés. Elkészült emellett az elvi vízjogi engedélyes tervdokumentáció, amelyre a hatóság kiadta az elvi vízjogi engedélyt.

Továbbá összeállítottuk a megvalósítási szakaszban lefolytatandó kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési dokumentációt.

A projekt keretében végzendő tevékenységek műszaki tartalma:
Az előkészítő pályázat során kidolgozott javaslat a vízminőség megfelelő határérték alá csökkentését a kutak vizének keverésével és biológiai ammóniamentesítő technológia alkalmazásával kívánja elérni.
A két meglévő kútból termelt vizet úgy kevernénk, hogy az 1. számú kút vizéből két részt veszünk és ahhoz a 2. számú kút vizéből egy részt keverünk, így elérnénk azt a vízminőséget, amely után csak a vízben lévő ammónia leválasztása válik szükségessé.

A megvalósítandó víztisztítási technológia mellett hálózatrekonstrukcióra is sor kerül az alábbi bontásban:
A vezetékes ivóvíz hálózat mechanikai tisztítása a mosató helyek biztosításával (altalaj tűzcsapok cseréje) valamint a vízkormányzást is segítő záró tolózárak cseréje.
A Kinizsi utca 55. szám előtt szükséges volna az út két oldalán lévő vezetékek összekötése, mellyel körvezetéket lehetne kialakítani valamint a Szentesi úton (21-es számú háznál és a Petőfi utcánál) a meglévő valószínű nem működő két összekötést rekonstrukcióval kiépíteni a biztonságos ivóvíz ellátás biztosítása érdekében. Ez 80 fm 110-es KPE vezetéket és 4 db tolózárakna kiépítését eredményezi.
Rengeteg problémát, csőtörést jelent a településen a Kontra utcai vezeték Szentesi úttól a Malom utcáig és az oda becsatlakozó Malom utcai ág. Hálózatrekonstrukció keretében a közel 586 fm vezetékszakasz kicserélését kívánjuk elvégezni.
Fentiek alapján a beruházás során 23 499 000 Ft hálózatrekonstrukcióval kell számolni.

A tervezett fejlesztés teljes költsége 162.269.000 Ft, amely tartalmazza a létesítési terv és kiviteli terv készítés, a közbeszerzés, a projektmenedzsment, kötelező nyilvánossági elemek költségét is.

Második lépésként a fent tervezett fejlesztés megvalósítási szakaszára kerül benyújtásra pályázat. Jelenleg ennek az előkészítése folyik.

Kedvezményezett megnevezése és elérhetőségei:
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat
Címe: 6635 Szegvár, Szabadság tér 2.
Tel.: +36 63 364-800
Fax: +36 63 364-800
Email: polgarmester@szegvar.hu

Közreműködő Szervezet megnevezése és elérhetőségei:
Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft.
Tel.: (+36) 1 802 4312
Fax: (+36) 1 802 4301
Cím: 1134 Budapest, Váci út. 45., “D” épület, 6. emelet
Postafiók: 1437 Budapest, Pf. 328
Cím: 1134 Budapest, Váci út. 45., “A” épület 6. emelet
Postafiók: 1437 Budapest, Pf. 328
Internet: www.nkek.hu

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Honlap: www.nfu.hu