Pályázati sikerek

476

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat sikeresen pályázott a Magyar Falu Program 2022. évi kiírásaira, melyek segítségével a következő fejlesztéséket kívánja megvalósítani a településen:

  • Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése (MFP-ÖTIK/2022):

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat a Magyar Falu Program – „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése” pályázati kiírás keretében a Szabadság tér 2. szám alatti Polgármesteri Hivatalban található Házasságkötő terem belső felújítására nyert támogatást, melynek során a terem belső burkolatainak cseréje, a világítás modernizálása és a bútorzat korszerűsítése valósulna meg.

Támogatási összeg: 7 491 551,- Ft

  • Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése (MFP-ÖTIF/2022):

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat a Magyar Falu Program – „Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése” pályázati kiírás keretében az Öreg-falusi temetőben egy 72 férőhelyes urnafal kialakítása fog megvalósulni a ravatalozóval szemben.

Támogatási összeg: 4 999 998,- Ft

  • Óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése (MFP-OJKJF/2022):

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat a Magyar Falu Program – „Óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése” pályázati kiírás keretében a Bem utcában található játszóterét kívánja megújítani új játszóeszközök beszerzésével és telepítésével.

Támogatási összeg: 2 690 214,- Ft

  • Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása (MFP-UHK/2022):

A beruházás során Szegváron a Szabadságharcos utca (hrsz.:833,1103,1122,1151,1172) útburkolat felújítása valósul meg a Köztársaság utca és az Arany János utca közötti szakaszon.

Támogatási összeg: 12 177 241,- Ft

  • Iskolaépület felújítása és iskolai tornaterem, tornaszoba fejlesztése (MFP-IETF/2022)

A Forray Máté Általános Iskola a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ segítségével támogatást nyert az iskola könyvtárának felújítására.

Támogatási összeg: 7 995 346,- Ft