Pályázati felhívás – mezőőr

469

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat pályázatot hirdet MEZŐŐR munkakör (2 fő) betöltésére 1 évre szóló határozott idejű munkaviszony létesítésével.

Munkavégzés helye: 6635 Szegvár, Szabadság tér 2.
Munkakör betölthetőségének időpontja: 2018. január 1. (3 hónap próbaidő kikötésével)
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő, heti 40 óra munkaidőkeretben.

A munkakörbe tartozó feladatok: Szegvár Nagyközség külterületéhez tartozó termőföldek őrzése, valamint a termőföldeken lévő, illetve ahhoz tartozó termények, felszerelések, eszközök, haszonállatok, építmények őrzése, földutak védelme. Mezőőri feladatok ellátása a fegyveres biztonsági őrzésről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 23. §-ában; az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvények az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításról szóló 2012. évi CXX. törvényben foglaltak szerint. Munkáltatói jogkör gyakorlója: polgármester.

Munkabér: iskolai végzettségtől függően minimálbér vagy garantált bérminimum a kötelező egyéb juttatásokkal.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság;
 • cselekvőképesség;
 • büntetlen előélet;
 • legalább 8 általános iskolai végzettség;
 • „B” kategóriás vezetői engedély;
 • fegyvertartási engedély sörétes lőfegyverre.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • rendészeti vizsga;
 • Szegvár Nagyközség külterületének helyismerete;
 • mezőőri munkakörben szerzett tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:

 • önéletrajz;
 • 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;
 • a munkakör betöltéséhez szükséges végzettség, képesítés meglétét igazoló okmányok másolata;
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A pályázatok beadási határideje: 2017. december 8. (péntek) 12,00 óra helyett 2017. december 15. (péntek) 12,00 óra.

A pályázatokat papír alapon egy példányban a Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal (6635 Szegvár, Szabadság tér 2.) Polgármesteri Kabinet irodájában (Emelet 10.) személyesen vagy postai úton lehet beadni. A pályázat akkor tekinthető határidőben benyújtottnak, ha a beadási határidőig a pályázat beadásának helyére megérkezik. A pályázati felhívással kapcsolatosan további információt dr. Szecskó Tamás jegyző nyújt munkaidőben a következő telefonszámon: 63/364-817.