Pályázati felhívás bérletre

664

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat bérbe kívánja adni a tulajdonában álló alábbi ingatlant:

Szegvár belterület 1707/4 helyrajzi szám

művelési ág: kivett beépítetlen terület

terület: 1633 m2

bérlet időtartama: 2020. július 15.-2024. október 31.

bérlet díja:  8.165,- Ft/év (50.000,- Ft/ha/év)

Pályázni személyesen lehet írásban beadott szándéknyilatkozattal, amelyet ügyfélfogadási időben a Szegvári Polgármesteri Hivatal (6635 Szegvár, Szabadság tér 2.) I. emelet 11. számú hivatali helyiségében lehet leadni.

A pályázatok leadásának határideje: 2020. július 10. péntek 12 óra. A pályázatnak a leadási határidő végéig meg kell érkeznie a pályázat beadási helyére, ellenkező esetben a pályázat érvénytelen.

Több pályázó esetén, az Önkormányzat, mint bérbe adó dönti el, hogy kivel köti meg a bérleti szerződést.