Pályázat munkaügyi ügyintéző munkakör betöltésére

929

Szegvári Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Szegvári Polgármesteri Hivatal munkaügyi ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6635 Szegvár, Szabadság tér 2.

Ellátandó feladatok:
Munkaügyi ügyintézői és igazgatási feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A munkavégzésre irányuló jogviszonyok KIRA rendszerben történő létrehozása, megszüntetése, kinevezések, kinevezés-módosítások, átsorolások elkészítése. Havi távollétek rögzítése, egyéb juttatások, költségtérítések számfejtése, adminisztrálása. Munkaügyi adatszolgáltatások, költségtervek, kimutatások készítése. Személyi anyagok kezelése, napi munkaügyi adminisztráció elvégzése, igazolások, nyomtatványok kiállítása, befogadása. Kapcsolattartás a Magyar Államkincstár és az önkormányzati intézmények munkatársaival. A munkaügyi feladatok mellett egyéb igazgatási, adminisztratív feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Szegvári Polgármesteri Hivatal közszolgálati szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Középfokú iskolai végzettség,
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Főiskola, Személyügyi szervező vagy bér- és társadalombiztosítási ügyintéző szakképesítés.,
• Önkormányzatnál, költségvetési szervnél szerzett tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
• KIRA rendszer felhasználói szintű ismerete,
• Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat,
• Kttv. naprakész ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Fényképes szakmai önéletrajz,
• Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
• Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul a pályázó.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 26.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Szecskó Tamás nyújt, a 63/364-817 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Szegvári Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (6635 Szegvár, Szabadság tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Sze/48-6/2020. , valamint a munkakör megnevezését: munkaügyi ügyintéző.
• Elektronikus úton dr. Szecskó Tamás részére a jegyzo@szegvar.hu E-mail címen keresztül.
• Személyesen: dr. Szecskó Tamás, Csongrád megye, 6635 Szegvár, Szabadság tér 2. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• www.szegvar.hu – 2020. február 13.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A kinevezésben 6 hónap próbaidő kerül kikötésre. A személyesen vagy postai úton benyújtott pályázatnak a benyújtási határidő utolsó napján a munkaidő végéig meg kell érkeznie.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szegvar.hu honlapon szerezhet.