Pályázat gazdálkodási előadó munkakör betöltésére

986

Szegvári Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Szegvári Polgármesteri Hivatal gazdálkodási előadó munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6635 Szegvár, Szabadság tér 2.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Pénzügyi, számviteli feladatok elvégzése. A jogszabályi előírások szerinti önkormányzati számviteli, adminisztratív feladatok végrehajtása. Az államháztartás rendje szerinti pénzügyi jelentések, mérlegbeszámolók, egyéb adatszolgáltatások, adóbevallások határidőre történő előkészítése, megküldése. Az önkormányzat és intézményeinek működéséhez kapcsolódó pénzügyi, könyvelési feladatok ellátása. A pénzügyi nyilvántartások – a jogszabályoknak és a belső szabályzatoknak megfelelő – vezetése. Részvétel a pályázatok, állami támogatások pénzügyi igénylésében, elszámolásában. Házipénztár, átutalások kezelése, pénztár ellenőri feladatok ellátása. A bevételek és a kiadások kontírozása és könyvelése. Utalványrendelet és számlák kiállítása, elkészítése. Leltározási feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Szegvári Polgármesteri Hivatal közszolgálati szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középfokú iskolai végzettség,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Főiskola, Mérlegképes könyvelő szakképesítés,
 • Önkormányzatnál, költségvetési szervnél szerzett pénzügyi, számviteli tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • ASP gazdálkodási szakrendszer felhasználói szintű ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes szakmai önéletrajz.
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata.
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul a pályázó.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Szecskó Tamás nyújt, a 63/364-817 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Szegvári Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (6635 Szegvár, Szabadság tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Sze/48-5/2020. , valamint a munkakör megnevezését: gazdálkodási előadó.
 • Elektronikus úton dr. Szecskó Tamás részére a jegyzo@szegvar.hu E-mail címen keresztül
 • Személyesen: dr. Szecskó Tamás, Csongrád megye, 6635 Szegvár, Szabadság tér 2.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.szegvar.hu – 2020. február 13.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kinevezésben 6 hónap próbaidő kerül kikötésre. A személyesen vagy postai úton benyújtott pályázatnak a benyújtási határidő utolsó napján a munkaidő végéig meg kell érkeznie.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szegvar.hu honlapon szerezhet.