Pályázat adóügyi előadó munkakör betöltésére

322

A Szegvári Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet adóügyi előadó munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Csongrád-Csanád megye, 6635 Szegvár, Szabadság tér 2.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Az önkormányzati adóhatóság által nyilvántartott különböző adónemek bevallásával, kivetésével, beszedésével, könyvelésével kapcsolatos feladatok teljes körű ellátása. Az adóhátralékosok nyilvántartása, a hátralékok behajtására a szükséges intézkedések megtétele, eljárások lefolytatása. A helyi adókkal kapcsolatban az adózók tájékoztatása, az adataikban bekövetkezett változások átvezetése. A számlák adónemenkénti egyeztetése a főkönyvvel, a pénzintézetnél vezetett adószámlákkal. Adatszolgáltatás a költségvetési beszámolókhoz, a mérleg alátámasztásához az analitikus nyilvántartások vezetése. Adóellenőrzés lefolytatása, adóigazolás, adó- és értékbizonyítvány kiállítása.

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a Szegvári Polgármesteri Hivatal közszolgálati szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Középfokú iskolai végzettség (érettségi),

•         Felhasználói szintű MS Office ismeret,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Önkormányzati adóhatóságnál szerzett 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         ASP ADÓ szakrendszer felhasználói szintű ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Fényképes szakmai önéletrajz,

•         Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,

•         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

•        Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul a pályázó.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Szecskó Tamás nyújt, a 63/364-817 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Szegvári Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (6635 Szegvár, Szabadság tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Sze/745-1/2020., valamint a munkakör megnevezését: adóügyi előadó.

•         Elektronikus úton dr. Szecskó Tamás részére a jegyzo@szegvar.hu e-mail címen keresztül.

•         Személyesen: dr. Szecskó Tamás, 6635 Szegvár, Szabadság tér 2.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. június 23.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A kinevezésben 6 hónap próbaidő kerül kikötésre. A személyesen vagy postai úton benyújtott pályázatnak a benyújtási határidő utolsó napján a munkaidő végéig meg kell érkeznie.