Önkormányzat

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat szervezeti felépítése


Polgármester: Szabó Tibor György

Alpolgármester: Tóth Péter

Képviselők:

Kis János

Pöszmet Zsolt

Purgel László

Szenczi Zsolt

Piti János

Bizottságok

Pénzügyi, Gazdasági Bizottság
Elnök: Kis János
Elnökhelyettes: Piti János
Tag: Purgel László

Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság
Elnök: Pöszmet Zsolt
Tagok: Pap János, Piti János, Purgel Zoltán, Szenczi Zsolt


Az Önkormányzat önként vállalt feladatai:

  1. testvértelepülési kapcsolatok szervezése
  2. Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszerben való közreműködés
  3. községi rendezvények, fesztiválok szervezése, lebonyolítása
  4. kitüntetések alapítása, adományozása
  5. tanyagondnoki szolgálat
  6. civil szervezetek, egyházi szervezetek, karitatív személyek, szervezetek támogatása
  7. saját tulajdonban álló gazdasági társaság támogatása

Alapvető jogszabály: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

A Képviselő-testület ülésének helye: Szegvár, Szabadság tér 2., I. emelet Tanácskozó terem

Nyilvános kiadvány: Önkormányzati Tájékoztató (időszakos, ingyenes lap)


Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Szervezeti és Működési Szabályzat

Közérdekű adatok eljárásrendje

Együttműködési megállapodás

Költségvetés

Beszámoló a költségvetésről

Elérhetőség: 6635 Szegvár, Szabadság tér 2.

Képviselő-testület

Ajtainé Kondor Katalin- elnök


Vargáné Ajtai Vivien Rebeka  – elnökhelyettes


Rafaelné Mihály Mária – képviselő

Felügyeleti szerve: Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal

6722 Szeged, Rákóczi tér 1.,

www.csmkh.hu

Telefon: (62) 680-663