LOMTALANÍTÁS tudnivalók

479

A lomtalanítás évente 2 alkalommal ingyenesen– az ingatlantulajdonossal egyedileg előre egyeztetett időpontban, annak megrendelését követően – a háztartásban keletkezett lom (feleslegessé vált használati tárgyakat, eszközöket, bútorokat) háztól történő elszállítását biztosítja, melynek mennyisége alkalmanként 3 m3.  Ezáltal minden településen élő lakos maga választhatja meg a számára legmegfelelőbb időpontot.

A kihelyezett lom elszállítása az előre egyeztetett napon történik, mely a megadott napon reggel 6 óráig az ingatlan utcafronti részére helyezhető ki! Kérjük, hogy a nagydarabos lom (pl. bútor) kivételével a kisebb méretű anyagok a hatékonyabb elszállítás és szétszóródás megakadályozása érdekében bezsákolva, kötegelve kerüljenek kihelyezésre. A lomhulladékot minden esetben úgy kell elhelyezni, hogy az a jármű- és a gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, továbbá ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

Az időpont egyeztetésre az alábbi elérhetőségek egyikén van lehetőség:

  • Telefonszám: 0679/524-821
  • Email cím: ugyfelkapcsolat@dtkh.hu
  • továbbá személyesen a szentesi ügyfélszolgálaton:

6600 Szentes, Kossuth tér 6.

Hétfő:  07:30 – 17:00

Kedd – Szerda: 07:30 – 16:00

Csütörtök: 07:30 – 14:00

Péntek: ZÁRVA

A következő hulladékok nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így nem kerülnek elszállításra:

•     gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulladék, építési, bontási hulladék,  egyéb mezőgazdasági, ipari hulladék;

•     elektromos, elektronikai készülékek (pl. TV-készülék, hűtőgép…);

•     veszélyes hulladékok, gumiabroncs;

•     heti szemétszállítás körébe tartozó háztartási, valamint gazdálkodói-vállalkozói tevékenységből származó hulladék