Lakossági tájékoztató szociális célú tüzelőanyag támogatásról

821

Tisztelt Lakosok!

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének  a 12/2018. (X.26.) KT. önkormányzati rendeletében rendelkezett a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól.

Ennek értelmében lakásonként egy kérelem nyújtható be a fenti támogatásra. Nem jogosult szociális tüzelőanyag támogatásra az a kérelmező

  • akinek a lakása tűzifával vagy barnakőszénnel nem fűthető,
  • továbbá aki olyan ingatlan címére igényel támogatást, amelyben életvitelszerűen nem laknak.

A kérelmek elbírálása során előnyt élveznek:  aktív korúak ellátásában, időskorúak járadékában, vagy települési támogatásban (lakhatási támogatás) részesülők, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családok. Egyedül élő, 65 év feletti időskorúak, akiknek havi jövedelme a 85.500,- Ft-ot nem haladja meg, továbbá az előző pontokba nem besorolható, de nyilvántartott adatok alapján bizonyíthatóan rossz szociális körülmények között élő személyek.

KÉRELEM innen letölthető, valamint a Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal portáján beszerezhető.

A kérelem a Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal (6635 Szegvár, Szabadság tér 2.) 15. helyiségében ügyfélfogadási időben nyújtható be 2018. november 20. napjáig.Szociális tüzelőanyag kérelem-2018