Lakossági fórum – 2018. január 12.

1 365

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy a település helyi építési előírásairól szóló 13/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: HÉSZ) tárgyalásos eljárás keretében történő módosítása tárgyában

2018. január 12-én (pénteken) 11.00 órakor

lakossági fórumot tartok a Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében (Szegvár, Szabadság tér 2. I. em.).

A HÉSZ módosításáról szóló rendelet-tervezetet a Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján és Szegvár Nagyközség hivatalos honlapján (www.szegvar.hu) közzéteszem. A módosítással kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat a lakossági fórumon szóban, illetve a lakossági fórumot követő 8 napon belül, de legkésőbb 2018. január 22-én (hétfőn) 12.00 óráig papír alapon a Szegvári Közös Önkormányzati Hivatalnál (Szegvár, Szabadság tér 2.) vagy elektronikus formában az epitesugy@szegvar.hu e-mail címen lehet megtenni.

Szegvár, 2018. január 4.

Gémes László
polgármester

Melléklet:

[dg fancy=”false” new_window=”true” ids=”1885,1886,1887,1888,1889,1890,1891″]