KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00346

A projekt bemutatása

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00346 

SZEGVÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA

 • Pályázat száma: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00346
 • Kedvezményezett neve: SZEGVÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
 • A projekt címe: SZEGVÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA
 • Megvalósítás helyszíne: Szegvár
 • Támogatási kérelem benyújtásának dátuma: 2016.09.30
 • Támogatás megítélésének dátuma: 2016.11.18
 • Megítélt támogatás összege (Ft): 6 896 610
 • Támogatási arány (%): 100
 • Szerződés hatályba lépésének dátuma: 2016.11.25
 • Szerződésben megítélt támogatás (Ft): 6 896 610
 • Szerződésben elfogadott összktg. (Ft): 6 896 610
 • Projekt tervezett kezdése: 2016.10.31
 • Projekt tervezett befejezése: 2018.03.30
 • Kifizetett támogatás összege (Ft): 6 896 610

A Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal 2013-ban jött létre a Szegvár Nagyközségi Önkormányzat és Derekegyház Községi Önkormányzat csatlakozásával. Technikai állománya a hivataloknak közepes, néhány munkaállomás apránként az évek során felújításra került, azonban átfogó korszerűsítés évek óta nem történt. Jelen pályázati kerettel meg tudjuk oldani a legfontosabb szakrendszereket üzemeltető munkaállomások korszerűsítését, illetve digitalizálásra alkalmas multifunkciós készülékek beszerzését. A 2013-as L törvény kapcsán szerződésben állunk egy, az információbiztonságért felelős céggel, az ő feladatuk a szabályzatok frissítése, aktualizálás, auditálás. 

Projektünk célja a közigazgatási eljárásokban résztvevő hivatal-ügyfél, hivatal-hivatal közötti relációban felmerülő adminisztratív terhek csökkentésének megvalósítása az egységesített önkormányzati elektronikus ügyviteli megoldások bevezetésével. Törvényi felhatalmazás alapján az önkormányzati ASP rendszerhez való csatlakozás módját, a csatlakozás végső határidejét, az önkormányzati ASP rendszer szakrendszereit, az önkormányzati adattárházat működtető szervet, az önkormányzati adattár adatai forrását és az önkormányzati adattárházból történő adatlekérdezés, adatösszegzés és adatszolgáltatás feltételeit az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet szabályozza.

 Jelen projekt az ASP Kormányrendeletben foglalt kötelezettségek megvalósítását támogatja, az Önkormányzatunk számára nyújtott központi csatlakozási források biztosításával. 

A program során megvalósítani kívánt szakmai tevékenységek: 

 1. Eszközök (szoftverrel együtt) beszerzése Az ASP központhoz történő csatlakozáshoz szükséges infrastruktúra megteremtéséhez és hatékony működéséhez az alábbi eszközök és szoftverek beszerzését és üzembe helyezését tervezzük: 
 2. Működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása A projekt megvalósítása során aktualizálásra kerülnek a belső és külső szabályzások, valamint új szabályzatok kerülnek kialakításra. Az ASP központhoz történő csatlakozással az Önkormányzat oldalán szükségessé válik a felmerülő folyamatszervezési, szabályozási (igazgatásszervezés) feladatok végrehajtása, szabályozási háttér megteremtése, szervezeti, ügyviteli változások beépítése a működési rendbe, a szükséges módosítások elvégzése a helyi szabályzatokon, ügyviteli és informatikai biztonsági területen. 
 3. Önkormányzatok elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó feltételek kialakítása (csak II. kategória esetén) Ezen szakmai tevékenység keretében kialakításra kerül Önkormányzatunk elektronikus ügyintézési folyamata, megalkotásra kerülnek az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó belső szabályzások, önkormányzati rendeletek, valamint felkészítjük a folyamatban részt vevő ügyintézőket. 
 4. Önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja
  a. adattisztítás: A rendszer hatékony működése érdekében a migráció során felülvizsgáljuk a migrálásra kerülő adatállományokat, elvégezzük a szükséges tisztításokat annak érdekében, hogy azok adatminősége megfelelő legyen. Az adattisztítás során kitérünk a formai és szintaktikai hibák javítására és lehetőség szerint vizsgáljuk az adatok megfelelőségét, hogy a rendszerbe validált információk kerüljenek. 
  b. rendszer testreszabás, paraméterezés: A csatlakozási folyamat során az Önkormányzat számára létrehozott felületen meghatározzuk a hozzáférésre jogosultak körét, és a rendszer indításához szükséges indító beállításokat. Meghatározzuk azokat az egyedi, csak önkormányzatunk működésére jellemző paramétereket, amelyek szükségesek a rendszer működéséhez.
  c. adatmigráció: A csatlakozási folyamat során Önkormányzatunk a korábbi nyilvántartásokból az ASP Korm. rendeletnek megfelelően migrálja adatait. Az ASP szolgáltató által meghatározott módszertan alapján, központi támogatás segítségével elvégezzük az adatok betöltését az informatikai rendszerbe, valamint a kijavítjuk a betöltés során keletkező esetleges hibákat. 

Tesztelés, élesítés 

Az ASP szolgáltatáshoz történő csatlakozás során Önkormányzatunk teszteli és ellenőrzi a kialakításra kerülő szolgáltatások működését, a migrált és átadott adatokat. Ezt a tevékenységet külső szolgáltató igénybe vételével valósítjuk meg. 

Az önkormányzati ASP kiterjesztésének eredményeképpen: 

 • a) Az ASP központ keretében biztosított szakrendszerek folyamatos, központilag biztosított joghatályos állapota javítja az önkormányzati jogalkalmazás minőségét.
 •  b) Az ASP szolgáltatások bevezetése, a központosított üzemeltetés és jogszabálykövetési, továbbfejlesztési szolgáltatás Önkormányzatunk informatikai üzemeltetés költségeinek csökkenését eredményezi.