Képviselő-testületi ülés – 2018. 04. 26.

891

További videók

Napirend előtt tárgyalandó: Tájékoztató a két ülés közötti intézkedésekről

Napirendi pontok:

1. Szegvári Falufejlesztő, Üzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Kft. 2017. évi mérleg beszámolója
2. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás című pályázat benyújtása
3. Kurca-parti Óvoda céltartalék feloldása
4. Egyebek