Képviselő-testületi ülés – 2018. 03. 29.

630

További videók

Napirend előtt tárgyalandó: Tájékoztató a két ülés közötti intézkedésekről

Napirendi pontok:

1. Tájékoztató a Szentesi Járási Hivatal tevékenységéről. Előadó: dr. Tóth Flórián Szentes Járási Hivatal vezetője

2. Rendőrség beszámolója a település közrend, közbiztonsági helyzetéről. Előadó: Balogh-Szabó Imre r. ezredes Szentesi Rendőrkapitányság vezetője

3. Beszámoló a Szentesi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2017. évi munkájáról. Előadó: Kálmán Rajmund tű. alezredes

4. Tájékoztató a Szegvári Polgárőr Egyesület tevékenységéről. Előadó: Bihari Ferenc Szegvári Polgárőr Egyesület elnöke

5. Beszámoló az adóztatásról. Előadó: Dr. Szecskó Tamás jegyző

6. Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2017. évi végrehajtásáról. Előadó: Dr. Szecskó Tamás jegyző, Pap János intézményvezető

7. Önkormányzati támogatásra pályázat kiírása. Előadó: Gémes László polgármester

8. Döntés az optikai gerinchálózat hasznosításáról. Előadó: Gémes László polgármester

9. Vállalkozási szerződés a 2018. évi rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének biztosítására. Előadó: Gémes László polgármester

10. Együttműködési megállapodás a Mogyoró Menedék Állat- és Természetvédelmi Egyesülettel. Előadó: Gémes László polgármester

11. Mezei őrszolgálatról szóló helyi önkormányzati rendelet módosítása. Előadó: Gémes László polgármester

12. Egyebek