KEOP-7.1.0/11-2011-0065


Projekt neve: „Ivóvízminőség-javítást célzó projekt előkészítése Szegváron”
Projekt száma: KEOP-7.1.0/11-2011-0065
Projekt összköltsége: 9.300.000 Ft
Az előkészítés pályázat keretében az alábbi tevékenységek kerültek betervezésre:

  • Tervezés
  • Közbeszerzés
  • Tanulmányok és vizsgálatok elkészítése
  • Projektmenedzsment
  • Tájékoztatási feladatok

A támogatás mértéke 85 %.
Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 7 905 000 Ft

A projekt céljai:
Az előkészítő pályázat célja az európai uniós és ezzel összhangban a hazai előírásoknak megfelelően a 98/83/EK irányelv és a hatályos 201/2001. (X.25.) Kormány rendeletben meghatározott minőségi követelményeknek való megfelelés, azaz a településen szolgáltatott ivóvíz arzén és az ammónium tartalmának határérték alá történő csökkentése.
A lakosság egészséges közműves ivóvízzel történő ellátása, a vízminőség folyamatos biztosítása, az ivóvízbázis megőrzése, amely hozzájárul a lakosság egészségi állapotának fejlesztéséhez, megőrzéséhez, az életminőség javításához.

Az előkészítő pályázat keretében kidolgozásra került a fejlesztés megvalósítására vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány és költséghaszon-elemzés. Elkészült emellett az elvi vízjogi engedélyes tervdokumentáció, amelyre a hatóság kiadta az elvi vízjogi engedélyt.

Továbbá összeállítottuk a megvalósítási szakaszban lefolytatandó kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési dokumentációt.

A projekt keretében végzendő tevékenységek műszaki tartalma:
Az előkészítő pályázat során kidolgozott javaslat a vízminőség megfelelő határérték alá csökkentését a kutak vizének keverésével és biológiai ammóniamentesítő technológia alkalmazásával kívánja elérni.
A két meglévő kútból termelt vizet úgy kevernénk, hogy az 1. számú kút vizéből két részt veszünk és ahhoz a 2. számú kút vizéből egy részt keverünk, így elérnénk azt a vízminőséget, amely után csak a vízben lévő ammónia leválasztása válik szükségessé.

A megvalósítandó víztisztítási technológia mellett hálózatrekonstrukcióra is sor kerül az alábbi bontásban:
A vezetékes ivóvíz hálózat mechanikai tisztítása a mosató helyek biztosításával (altalaj tűzcsapok cseréje) valamint a vízkormányzást is segítő záró tolózárak cseréje.
A Kinizsi utca 55. szám előtt szükséges volna az út két oldalán lévő vezetékek összekötése, mellyel körvezetéket lehetne kialakítani valamint a Szentesi úton (21-es számú háznál és a Petőfi utcánál) a meglévő valószínű nem működő két összekötést rekonstrukcióval kiépíteni a biztonságos ivóvíz ellátás biztosítása érdekében. Ez 80 fm 110-es KPE vezetéket és 4 db tolózárakna kiépítését eredményezi.
Rengeteg problémát, csőtörést jelent a településen a Kontra utcai vezeték Szentesi úttól a Malom utcáig és az oda becsatlakozó Malom utcai ág. Hálózatrekonstrukció keretében a közel 586 fm vezetékszakasz kicserélését kívánjuk elvégezni.
Fentiek alapján a beruházás során 23 499 000 Ft hálózatrekonstrukcióval kell számolni.

A tervezett fejlesztés teljes költsége 162.269.000 Ft, amely tartalmazza a létesítési terv és kiviteli terv készítés, a közbeszerzés, a projektmenedzsment, kötelező nyilvánossági elemek költségét is.

Második lépésként a fent tervezett fejlesztés megvalósítási szakaszára kerül benyújtásra pályázat. Jelenleg ennek az előkészítése folyik.

Kedvezményezett megnevezése és elérhetőségei:
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat
Címe: 6635 Szegvár, Szabadság tér 2.
Tel.: +36 63 364-800
Fax: +36 63 364-800
Email: polgarmester@szegvar.hu

Közreműködő Szervezet megnevezése és elérhetőségei:
Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft.
Tel.: (+36) 1 802 4312
Fax: (+36) 1 802 4301
Cím: 1134 Budapest, Váci út. 45., „D” épület, 6. emelet
Postafiók: 1437 Budapest, Pf. 328
Cím: 1134 Budapest, Váci út. 45., „A” épület 6. emelet
Postafiók: 1437 Budapest, Pf. 328
Internet: www.nkek.hu

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Honlap: www.nfu.hu