KEOP-1.3.0/09-11-2012-0029


Projekt neve: „Ivóvízminőség-javító program Szegváron”
Projekt száma: KEOP-1.3.0/09-11-2012-0029
Projekt összköltsége: 159.278.398 Ft
A támogatás mértéke: 90%
Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 143.350.558
Önerő: 15.927.840 Ft
Projekt kezdése: 2013.03.28.
Projekt befejezése: 2015.11.30.

Fejlesztés célja: Az európai uniós és ezzel összhangban a hazai előírásoknak megfelelően a 98/83/EK irányelv és a hatályos 201/2001. (X.25.) Kormány rendeletben meghatározott minőségi követelményeknek való megfelelés, azaz a településen szolgáltatott ivóvíz arzén és az ammónium tartalmának határérték alá történő csökkentése.
A lakosság egészséges közműves ivóvízzel történő ellátása, a vízminőség folyamatos biztosítása, az ivóvízbázis megőrzése, amely hozzájárul a lakosság egészségi állapotának fejlesztéséhez, megőrzéséhez, az életminőség javításához.
A projekt célcsoportja Szegvár Nagyközség lakossága.

A Kormányrendelet által elvárt vízminőséget a meglévő kutak vizének keverésével és biológiai ammóniummentesítő technológia alkalmazásával értük el. A fejlesztés keretében egy új kezelőépület is épült.
A projekt során hálózatrekonstrukcióra is sor került. Ennek keretében megtörtént a teljes vezetékes ivóvíz hálózat mechanikai tisztítása, mosató helyek biztosításával, valamint altalaj tűzcsapok és tolózárak cseréje is megvalósult. Ezen kívül több utcában is szükséges volt bizonyos vezetékszakaszok kicserélése. Összesen: 662,8 folyóméter vezeték csere történt.

Eredmény: Szegvár Nagyközség lakosságának egészséges, határértékeknek megfelelő minőségű ivóvízzel történő ellátása.