Ingatlanok értékesítése

1 210

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat pályázatot hirdet a kizárólagos tulajdonában álló alábbi ingatlanok értékesítésére:

  1. Szegvár belterület 712 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a Szegvár, Kórógy u. 22. szám alatti, 1.535,- m2 területű, kivett lakóház, udvar megnevezésű ingatlan, vételár: 1.000.000,- Ft;
  2. Szegvár belterület 1299/1 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a Szegvár, Rákóczi u. 61/A szám alatti 955 m2 területű, kivett lakóház, udvar megnevezésű ingatlan, vételár: 800.000,- Ft.

A pályázatok beadási határideje:

2017. november 15. (szerda) 12,00 óra.

A pályázatok beadási helye, módja:

A pályázatokat egy eredeti példányban, papír alapon a Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal (6635 Szegvár, Szabadság tér 2.) jegyzői irodájában (Emelet 12.) kell beadni.

A pályázat akkor tekinthető határidőben benyújtottnak, ha a pályázat beadási határidejéig a pályázat beadásának helyére megérkezik.

Azonos ingatlanra beérkezett pályázatok esetén a magasabb vételárat kínáló pályázat részesül előnyben, egyező fizetési feltételek esetén pedig a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság folytat le versenytárgyalást a pályázók között.

A pályázó a pályázat beadása esetén vállalja, hogy a vételárat egyösszegű készpénzben vagy banki átutalás útján fizeti meg, illetve viseli az ingatlan tulajdonjogának átruházása során felmerülő valamennyi járulékos költséget (illeték, ügyvédi munkadíj, ingatlan-nyilvántartási eljárási díj, energetikai tanúsítvány elkészítésének költsége, stb.).

A pályázatok elbírálására a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság javaslata alapján Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2017. év november havi rendes ülésén kerül sor. A pályázatok eredményéről a képviselő-testületi ülést követően a pályázók írásban kapnak értesítést.

A pályázati felhívás közzétételének helyei:

Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája,
Az önkormányzat hivatalos honlapja: www.szegvar.hu