Hirdetmények

2 541

2024. április 26. napján 8 órakor lesz a 6621 Derekegyház 05/2 hrsz. (vadászház) alatt a 06-803010-102 kódszámú vadászterület földtulajdonosi gyűlése.

Hirdetmeny.KGY_.Vadaszgyules

Szegvári földeket is árverez a Magyar Állam. A 0553/38 (20,3882 ha) hrsz-ú föld kiikiáltási ára: 58,1 millió Ft, a 058/1 (20,6021 ha) hrsz-ú föld kikiáltási ára: 48,85 millió Ft, míg a 0585/30 (23,9618 ha) hrsz-ú föld kikiáltási ára: 60,25 millió Ft. Az árveréseket a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal folytatja le Szegeden a Derkovits fasor 7-11. szám alatt 2023. 07. 07-én 9 órától. Az árverés nyilvános. Az árverésről szóló hirdetmény teljes egészében letölthető innen.

A Helyi Választási Bizottság 1/2023. (IV. 06.) határozata

Menyhart.Ignac_.Hirdetmeny

Farkas.Gyorgy.Hirdetmeny

Bajczar.Peter_.Hirdetmeny

Agoston.Mihaly.Hirdetmeny

A Helyi Választási Bizottság 1/2022. (V. 12.) számú határozata

Az alábbi pályázati felhívás letölthető és kinyomtatható innen.

Palyazati-felhivas_0600_29


Ajánlattételi felhívás


Szegvár Nagyközségi Önkormányzat pályázatot hirdet a kizárólagos tulajdonában álló Szegvár belterület 100/1 helyrajzi számon nyilvántartott 1153 m2 területtel rendelkező kivett beépítetlen terület megjelölésű ingatlan megvásárlására. Az ingatlan a Szentesi utca és a Kinizsi utca valamint a Kontra utca találkozásánál helyezkedik el. Az ingatlanon jelenleg egy autómosó üzemel. Az autómosó, mint felépítmény nem az Önkormányzat tulajdona, az nem része az ajánlattételi felhívásnak.

Az ingatlant Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 72/2021. (IX. 30.) számú határozatával forgalomképes üzleti vagyonná minősítette, és értékesítésre kijelölte. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) 14. § (4) bekezdése alapján az államot az ingatlan értékesítése esetén elővásárlási jog nem illeti meg. Az Nvt. 13. § (2) bekezdése szerint az ingatlan tulajdonjogát átruházni természetes személy vagy átlátható szervezet részére lehet.
 
Az ingatlan a helyi építési szabályzat előírásai szerint Gksz-4 övezeti besorolású, amely a közlekedéshez kapcsolódó kistelkes kereskedelmi szolgáltató területek övezete. Az övezetben kizárólag autómosó és ennek működéséhez szükséges építmények helyezhetők el. Az ingatlan építési telek jellegére tekintettel ÁFA körbe tartozik.
 
Az autómosó üzemeltetője – aki a terület bérlője – vételi ajánlatot tett az Önkormányzatnak az ingatlan megvásárlására, ezért részére az Önkormányzat több vételi ajánlat esetén biztosítja, hogy utolsóként újabb vételi ajánlatot tegyen.
   
Az ingatlan ajánlati vételára: 2.500.000,- Ft + ÁFA
 
A vételárat adásvételi szerződés megkötését követően számla ellenében, egy összegben, banki átutalás útján kell megfizetni.
 
A vételi ajánlatot írásban lehet benyújtani az alábbi módokon:
·       személyesen dr. Szecskó Tamás jegyzőnél a Szegvári Polgármesteri Hivatal (6635 Szegvár, Szabadság tér 2.) I. emelet 12. számú hivatali helyiségében;
·       postai úton a Szegvári Polgármesteri Hivatal (6635 Szegvár, Szabadság tér 2.) részére küldött küldeményben;
·       a jegyzo@szegvar.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben

A vételi ajánlat akkor tekinthető beadottnak, ha a beadási határidő végéig megérkezik.
 
A vételi ajánlat beadásának határideje: 2021. november 5. (péntek) 12:00 óra
 
Az ingatlan megvásárlója esetén kizáró ok:
–        ha nem átlátható szervezet;
–        ha Szegvár Nagyközségi Önkormányzattal szemben lejárt esedékességű helyi adó vagy egyéb tartozása áll fenn.

Letöltés