Hirdetmény óvodai felvételről a 2018/2019-es nevelési évre

864

Az önkormányzati fenntartású Kurca-parti Óvodába történő jelentkezés időpontja:

2018. április 23-24. 08.00 és 16.00 óra között!

A jelentkezés helyszíne:
Kurca-parti Óvoda Szegvár, Hunyadi J. u. 25.

A beiratkozáskor be kell mutatni:

– a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (születési anyakönyvi kivonat, TAJ kártya)
– a gyermek lakcímet igazoló hatósági igazolványt
– a szülő személyi azonosító lakcímet igazoló hatósági igazolványait
– a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumokat
– az étkezési térítési díj csökkentésére jogosító körülményeket igazoló dokumentumokat

Beíratásra kerülnek azon gyermekek:

– akik 3. életévüket a felvételtől számított fél éven belül betöltik
– a településen lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik.