Hirdetmény óvodai felvételről a 2017/2018-as nevelési évre

1 141

Az önkormányzati fenntartású Kurca-parti Óvodába történő jelentkezés időpontja:

2017. április 20-21-ig terjedő időszakban
08.00 és 16.00 óra között!

A jelentkezés helyszíne:
Kurca-parti Óvoda Szegvár, Hunyadi J. u. 25.

A beiratkozáskor be kell mutatni:

– a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (azaz a gyermek lakcímkártyáját),
– a szülő személyi azonosító igazolványát,
– a szülő lakcímet igazoló hatósági igazolványát,
– nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőknek igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén,
– a sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő óvodába való jelentkezéshez a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata szükséges.

Az Óvoda vezetője a felvételi, átvételi kérelmek elbírálásáról – írásban – hirdetményben értesíti a szülőket 2017. május 10. napjáig.

A hirdetmény teljes terjedelemben megtekinthető itt!