Házhoz menő lomtalanítás

1 258

Tisztelt Ügyfelünk!

Mint ahogyan arról már bizonyára értesült, 2017. április 1. napjától az FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft. vette át Szegváron a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást. A hulladékgyűjtés-szállítás napi feladatait továbbra is a Szentes Városellátó Nkft. végzi el.

Az egységesített szolgáltatási színvonal kialakítása érdekében az FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft. új szolgáltatási elemként bevezeti évente 2 alkalommal, az ingatlantulajdonossal egyedileg előre egyeztetett időpontban végzett házhoz menő lomtalanítás rendszerét. Ezáltal megtörténik a szolgáltatás színvonalának magasabb szintre emelése, hiszen minden lakos maga választhatja meg a számára legmegfelelőbb időpontot, egyeztetve a szállítás szervező kollégánkkal.

Az ügyfél lomtalanítási igényét a 06-30/374-4570-es telefonszámon tudja jelezni, hétköznapokon 8-12 óra között. A lom elszállításának feltétele, hogy az ügyfélnek díjhátraléka ne legyen!

A lomtalanítás folyamata:

  1. az ügyfél a megadott telefonszámon egyezteti adatait és a kért elszállítási időpontot (a pontos időponttal munkatársunk visszahívja)
  2. az előre egyeztetett időpontban az ügyfél reggel 7 óráig kihelyezi az ingatlan elé a lomhulladékot úgy, hogy az nem akadályozhatja a gyalogos- és gépjárműforgalmat
  3. a szállító jármű az egyeztetett napon elszállítja azt

A lomtalanítás keretében elszállítható hulladékok a korábban megszokottak szerint: pl. feleslegessé vált használati tárgyak, eszközök, bútorok. A nagydarabos lom (pl. bútor) kivételével a kisebb méretű anyagok a hatékonyabb elszállítás és szétszóródás megakadályozása érdekében kizárólag bezsákolva, kötegelve kerülnek elszállításra.

Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így nem kerülnek elszállítása:

  • gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulladék, építési- és bontási hulladék, egyéb mezőgazdasági- és ipari hulladék
  • elektromos, elektronikai készülékek
  • veszélyes hulladékok, gumiabroncs
  • heti szemétszállítás körébe tartozó háztartási, valamint gazdálkodói-vállalkozói tevékenységből származó hulladék

Tisztelettel:

FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft.