Választások 2019.

722

Helyi Választási Iroda Vezetőjeként a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 77. § (1) bekezdése alapján megállapított feladat- és hatáskörömben eljárva megállapítottam Szegvár nagyközség szavazóköreinek számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét.  A szavazókörökkel kapcsolatos határozat és mellékletei megtekinthetőek a Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján ( Szegvár, Szabadság tér 2.) illetve letölthető innen 

A Ve. 306. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Szegvár nagyközségben megállapítottam a települési önkormányzat képviselő-testülete számát. Az ehhez kapcsolódó határozat megtekinthető a Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján (Szegvár, Szabadság tér 2.) illetve letölthető innen.