Haszonbérleti díjak kifizetése (06-802850-102)

1 134

Alulírott Bába Miklós a 06802850-102 kódszámú vadászterület Tulajdonosi Közösségének képviselőjeként értesítem a vadászterületen földtulajdonnal rendelkezőket,hogy a 2017. évi haszonbérleti díjak kifizetésére

2018. május 18-án 09.00 órától 15.00 óráig kerül sor.

Helyszíne: 6635 Szegvár, Dózsa György u. 6. sz. alatti Vadászház nagyterme

Haszonbérleti díj kifizetésének módja: készpénzben, igény esetén átutalással (az átutalási igényt írásban kell jelezni a bankszámla adatok megadásával)
A haszonbérleti díj kifizetésének feltétele a személyi azonosságnak és a földterület tulajdonjogának hitelt érdemlő igazolása.
Az ügyintézés megkönnyítése érdekében kérem 2018. május 15-ig a 06/30-315-5252-es telefonszámra jelezze a haszonbérleti díj felvételének szándékát.

A tulajdonjog igazolásaként el kell fogadni:
a. az ingatlan tulajdoni lapjának hiteles másolatát;
b. az ingatlan tulajdonjogának földhivatali bejegyzéséről szóló határozat eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati példányát;
e. az ingatlanügyi hatóság által papíralapon, vagy elektronikus adathordozón kiadott,a tulajdonosok nevét, tulajdoni hányadát, a földrészletek helyrajzi számait, valamint azok területét hektárban tartalmazó összesítőt
d. az ingatlan-nyilvántartási adatbázishoz adatátviteli vonalon való csatlakozással számítógépes hálózaton történő adatkéréssel történő helyszíni adatbemutatást ,vagy a tulajdoni lapról elektronikus formában szolgáltatott nem hiteles másolat helyszíni bemutatását;

A haszonbérleti díj felvételéhez hozzák magukkal személyi igazolványukat, lakcímkártyájukat és adóigazolványukat is.

Bába Miklós
Tulajdonosi Közösség képviselője

[dg columns=”1″ fancy=”false” ids=”2025″]