FURIOSO Művészeti Alapítvány

Szervezet székhelye: 6635 Szegvár, Templom utca 2.

Szervezet formája: alapítvány

Cél szerinti besorolás: oktatási tevékenység

Cél szerinti leírás: Az alapítvány módosított céljai: A Szegvári Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola támogatása a művészeti oktatás, nevelés feltételeihez történő hozzájárulás. A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 16. §-ában foglaltak szerinti művészetoktatási és művészeti nevelési, általános iskolai tevékenység támogatása. A fenti céllal összefüggésben, annak megvalósítása érdekében kiemelt feladata: -az iskolában tanulók és dolgozók fizikai és szellemi munkaképességének és munkaalkalmasságának fejlesztése és gondozása, -bel-és külföldi iskolai cserekapcsolatok kiépítése, továbbépítése, -fesztiválok, találkozók, tanulmányi versenyek és továbbképzések szervezése, -művészeti alkotótáborok és sporttáborok szervezése bel-és külföldön, -tehetséges, de rászoruló gyermekek támogatása, -alapítványi rendezvények szervezése, -pályázatokhoz önrész biztosítása, -ösztöndíj támogatása, -kiadványok, naptár, iskolai könyvtár támogatása, könyvtári állomány bővítése, művészeti tevékenységek támogatása (ének, tánc, zene, rajz), -énekkar támogatása, -eszköz vásárlásához támogatás nyújtása.

A szervezet vezetőjének neve: Dr. Vigh-Molnár Henriett, a kuratórium elnöke

Telefonszáma: 06-30/884-7318