Földhaszonbérlet

1 256

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat haszonbérbe kívánja adni a tulajdonában álló alábbi földterületeket.

Pályázni személyesen lehet írásban beadott szándéknyilatkozattal, amelyet ügyfélfogadási időben a Szegvári Polgármesteri Hivatal (6635 Szegvár, Szabadság tér 2.) I. emelet 11. számú hivatali helyiségében lehet leadni.

A pályázatok leadásának határideje: 2020. május 22. péntek 12 óra. A pályázatnak a leadási határidő végéig meg kell érkeznie a pályázat beadási helyére, ellenkező esetben a pályázat érvénytelen.

Több pályázó esetén, az Önkormányzat, mint bérbe adó dönti el, hogy kivel köti meg a haszonbérleti szerződést.

A haszonbérleti szerződés a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény előírásainak megfelelően a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztés útján közlésre kerül az előhaszonbérletre jogosultakkal. Az előhaszonbérleti jog jogosultja a közlést kezdő napjától számított 15 napos jogvesztő határidőn belül tehet a haszonbérleti szerződésre elfogadó, vagy az előhaszonbérleti jogáról lemondó jognyilatkozatot. Az előhaszonbérleti jogról való lemondásnak kell tekinteni, ha az előhaszonbérletre jogosult a kifüggesztés határnapjáig nem nyilatkozik.