Felsőoktatási ösztöndíj pályázat

35

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat felsőoktatási ösztöndíj pályázatot hirdet a Szegváron lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű hallgatók részére.

Hátrányos szociális helyzetűnek az a hallgató számít, akinél az egy háztartásban élők esetében az egy főre eső nettó jövedelem nem haladja meg a 100.000,- forintot.

Az ösztöndíj időtartama:

“A” típusú pályázat esetén 10 hónap (2021/2022. tanév második féléve és a 2022/2023. tanév első féléve)

“B” típusú pályázat esetén 3 x 10 hónap (2022/2023. tanév, a 2023/2024. és a 2024/2025. tanév)

Az ösztöndíj összege havonta: 5.000,- Ft-tól 20.000,- Ft-ig terjedhet.

Részletes pályázati kiírás letölthető itt:

“A” típusú pályázat

“B” típusú pályázat

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának

határideje: 2020. november 5.