Eb összeírás

945

Tisztelt Ebtartók!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávt.) 42/B. § (1) bekezdése alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat – ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel – háromévente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez. A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából. Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani. A 2019. évi ebösszeírás céljából kérem a Szegvár község közigazgatási területén tartott négy hónaposnál idősebb ebek tulajdonosait/tartóit, az „Ebösszeíró adatlapot” kitölteni és legkésőbb 2019. május 31. napjáig az alábbiakban felsorolt módokon az önkormányzathoz eljuttatni szíveskedjenek.Az ebösszeíró adatlap további példányai beszerezhetők a Hivatal portáján, illetve a  innen  letölthető.Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni.

Az adatlapot az alábbi módon lehet benyújtani: személyesen vagy elektronikus úton (aláírva, beszkennelve) csernakne.kabinet@szegvar.hu  elektronikus címre küldve.

Az ebösszeíró adatlapok leadásának/beküldésének határideje: 2019. május 31.