Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj – beadási határidő: 2023. november 3.

366

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a hátrányos szociális helyzetű szegvári főiskolai vagy egyetemi hallgatóknak a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjra pályázatot hirdet.

Hátrányos szociális helyzetűnek számít, akinek a pályázóval egy háztartásban élő személyek esetében az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg a 100.000,- forintot. A támogatás mértéke havi 5.000,- Ft-tól havi 20.000,- Ft-ig terjedhet.  Pályázni a mellékelt pályázati felhívásban megjelölt elektronikus felületen lehet. A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2023. november 3.

„A” típusú pályázati felhívás

„B” típusú pályázati felhívás