A projekt bemutatása

TOP-5.3.1–16-CS1-2017-00015 Helyi identitás és kohézió erősítése Szegváron és Derekegyházon

  • elnyert támogatási összeg: 50.000.000 Ft 
  • támogatás intenzitása: 100 % 
  • megvalósítás kezdeti időpontja: 2018.03.10 
  • fizikai befejezés időpontja: 2022.09.30 
  • megvalósítási helyszínek: Szegvár település és Derekegyház település 

A projekt célterülete Szegvár és Derekegyház települések lakossága. Előbbi az aktuális statisztikák szerint 4283, utóbbi 1550 fő, így a célterület teljes lakosságszáma 5833 fő. A célterület demográfiai jellemzője az országos tendenciákkal azonos, valamelyest talán kedvezőtlenebb munkaerő-piaci mutatókkal. Az öregedési mutató értékeiben mindegyik település esetében emelkedés figyelhető meg, azaz egyre növekszik 60 év felettiek aránya a gyermekkorú népességhez képest. A települések kifejezetten mezőgazdasági jellegűek, a lakosság túlnyomó többsége ebből az ágazatból él. 

A pályázó önkormányzatok rendelkeznek helyi esélyegyenlőségi programokkal, melyek céljaihoz jelen projekt is illeszkedik. 

A projekt konzorciumi formában valósul meg civil szervezet, a Tűzköves Hagyományőrző, Ismeretterjesztő, Kulturális Alapítvány bevonása mellett. Az egyesület több mint 8 éves tapasztalattal rendelkezik kulturális területen.

A projekt szakmai tartalmának megvalósításához közösségfejlesztőt alkalmazunk. 

A megvalósuló fejlesztés összhangban van Csongrád megye területfejlesztési programjával, annak stratégiai és horizontális területfejlesztési céljaival, mivel a hátrányos megkülönböztetés, az aktív közösségi élet, és a demokratikus részvételt nagyban ösztönzi. 

A projekt specifikus céljai az átfogó célok elérését segítik elő:

  1.  A közösségfejlesztés szakmai és infrastrukturális hátterének biztosítása 
  2. A célterületen megvalósuló, multiplikálódó közösségi kezdeményezések és közösségfejlődés támogatása 
  3. A helyi tudástőke hálózatosítása és az identitás megerősítése a közösségfejlesztési célok elérése érdekében 
  4. A célterületen élők életminőségének megtartásával és javításával a helyi identitás, helyi kötődés fokozása a terület revitalizálódása és a megtartó képességének fokozása érdekében. A specifikus célokhoz és a projekt felhívásához szinergikusan kapcsolódó beavatkozási területeket jelöltünk ki, melyek meghatározzák a közösségi tervezésen alapuló tevékenységek lehetséges irányát is. 

Célterületen azonosított helyi igények: 

A helyzetértékelést és az előzetes tervezést elősegítendő, igényfelmérést végeztünk, amelynek keretében egyrészt (1) struktúrált interjú formájában kérdeztük a helyi társadalmi, gazdasági, kulturális és szociális szféra szereplőit a helyi problémák és igények vonatkozásában, másrészt (2) konzultációs találkozót tartottunk a célterület lakosságának megszólaltatására. A helyi igényfelmérés alapján megállapítható, hogy a helyi lakosság elégedetlen a helyi közösség együttműködésével, igényük szerint olyan közösségi programokra volna szükség, amely javítja a hangulatot és segíti a helyiek ismerkedését. Jelezték azt is, hogy olyan biztonságos közösségi térre is szükség volna, amely a kikapcsolódásukat segíti, s ahol kulturális programok, oktatás érhető el. Többen jelezték, hogy a helyi fiatalok helybentartása nehéz, így az idősek magukra maradnak, sokszor a biztonsági kérdést is felvetik. Az interjúk során azt is jelezték, hogy a lokális kötődések erősítése szükséges, s olyan tevékenységekkel lehet ezt elérni, amelyben minden generáció részt tud venni. Mind az interjúk, mind a konzultációs találkozók megerősítik, hogy olyan életminőséget javító programokra van szükség, amely összekovácsolja a helyi lakosokat. Fontos szükségletként azonosítottuk a társadalmi beilleszkedést elősegítő, értéktudatos és befogadó helyi társadalom megteremtését is.