A Kurca-parti Óvoda nevelési év végi tájékoztatója

917

A 2019/2020-as nevelési évünk mindannyiunk számára rendhagyó volt. A nehézségek ellenére mégis elmondhatom, hogy tartalmas és eredményes nevelési évet zárt a Kurca -parti Óvoda nevelőtestülete. A szorgalmi időszak március 14-ig megvalósított szakmai eseményeit és rendezvényeinket a jogszabályi előírások és a szabályozó dokumentumaink figyelembevételével, a megelőző nevelési időszak észrevételei alapján közösen összeállított éves munkaterv alapján valósítottuk meg.

A nevelési év legnagyobb szakmai kihívásai:

–  Az Oktatási Hivatal által szervezett intézményvezetői és intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés, mely sikeres és igen eredményes szakmai elismerést kapott a megbízott külső szakértők megítélése alapján.

– Pályázatot nyújtottunk be az Oktatási Hivataláltal kiírt, az „Oktatási Hivatal Bázisintézménye” felhívásra. A benyújtott pályázati dokumentációk elbírálása alapján a rendkívül magas színvonalú pályaművek közül a Kurca-parti Óvodát érdemesnek ítélték az „Oktatási Hivatal Bázisintézménye” cím viselésére.

A világjárvány miatt kialakult helyzet új feladatok elé állította intézményünk szakmai munkáját. Közös felelősségünk volt abban, hogy a családi nevelést a szokásostól eltérő formában és tartalommal segítse a nevelőtestület oly módon, hogy a gyermekek számára mindez a lehető legkevesebb nehézséget jelentve, tevékenyen és élményekkel teli legyen. Óvodai közösségünk próbált úrrá lenni a helyzeten, és ki-ki képességei legjavát adva, bizonytalan ideig Home Office-ban voltunk a szülők, a gyerekek és egymás segítségére.

Nevelő munkánk során figyelembe kellett venni, hogy gyermekeink már más élettempót diktálnak, más ingerekre nyitottak, mint korábban. A technológia, az informatika világának rohamos és megállíthatatlan fejlődése korszerű pedagógiai módszerek és eljárások alkalmazását kívánták meg a Kurca- parti Óvoda pedagógusaitól. Nap mint nap kihívások elé néztünk, alkalmazkodnunk és fejlődnünk kellett, hogy sikeresek és hatékonyak lehessünk.

Elsődleges célunk a gyermekek életkori- és egyéni sajátosságait, eltérő fejlődési ütemét figyelembe véve, a személyiségük fejlesztése, fejlődésük segítése. Így a közös értékek mentén, egységes nevelési szellemben végeztük nevelési gyakorlatunkat. Hatékony kommunikációval és a feladatok arányos delegálásával biztosítottuk a közösen kitűzött célok felé haladást és a megvalósítást.

Tennünk kellett azért, hogy értelmezni tudjuk a ránk váró feladatokat, hogy hitelesen és kompetens hozzáállással valósíthassuk meg a megújulást. Felismertük, hogy folyamatosan követnünk kell, vállalnunk kell a pedagógus-életpályamodell által meghatározott feladatainkat, és ehhez megfelelő szintű tudásra van szükségünk.

A minőségi munka alapja volt még a megfelelő feltételrendszer megteremtése. A megújult intézményünk objektív feltételei minden esetben adottak voltak az éves célkitűzéseink megvalósításához.

A nevelési évünk szorgalmi időszakának zárásaként 2020. május 22-én az óvodánk gyönyörű kertjében elbúcsúztatjuk a Nyitnikék nagycsoport óvodásait, természetesen figyelembe véve a járványügyi előírásokat.

Szegvár,2020. május 19.

Csurka Zoltánné

óvodavezető