Tájékoztatás kútfennmaradási engedély

Tájékoztató a 2018. január 1. napját megelőzően engedély nélkül létesített vízkivételt biztosító vízilétesítmények vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárásáról A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, valamint a vízgaldálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról… Tovább… »

Bursa Hungarica Pályázati kiírás

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 2019. évre Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot ír ki. Az “A” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben… Tovább… »