Önkormányzat

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete

Képviselők vagyonnyilatkozatai

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat szervezeti felépítése

Képviselő-testület 2018. évi munkaterve


Bizottságok

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Elnök: Puskásné Halál Ágnes
Elnökhelyettes: Tóth Péter
Tag: Piti János

Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság
Elnök: Dr. Vigh-Molnár Henriett
Elnökhelyettes: Döbrőssyné Dr. Seres Ilona
Tag: Határné Bottyán Erika, Pitiné Szabó Éva, Pap János


Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete

Varga Ferenc – elnök
Mihály Mária – elnökhelyettes
Ajtainé Kondor Katalin – képviselő


Az Önkormányzat önként vállalt feladatai:

  1. testvértelepülési kapcsolatok szervezése
  2. Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszerben való közreműködés
  3. községi rendezvények, fesztiválok szervezése, lebonyolítása
  4. kitüntetések alapítása, adományozása
  5. lakhatást segítő támogatás
  6. civil szervezetek, egyházi szervezetek, karitatív személyek, szervezetek támogatása
  7. saját tulajdonban álló gazdasági társaság támogatása

Alapvető jogszabály: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

A Képviselő-testület ülésének helye: Szegvár, Szabadság tér 2., I. emelet Tanácskozó terem

Nyilvános kiadvány: Önkormányzati Tájékoztató (időszakos, ingyenes lap)